Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2008

Förkortade budbärar-RNA kan förklara snabb cellökning

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) och amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT) har upptäckt en ny form av genreglering som skiljer snabbförökande celler från celler som inte längre delar sig. Studien presenteras i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Science och kunskapen kan i framtiden ha betydelse för utveckling av nya cancerbehandlingar.

Forskarna har funnit att gener i snabbförökande celler har budbärar-RNA (mRNA) som ofta är kortare än motsvarande mRNA i andra celltyper. Förkortning av mRNA gör att celler kan undvika att regleras, vilket tros möjliggöra deras snabba cellökning. Den nu publicerade studien visar även att snabbförökande celler på detta sätt undviker viss reglering från mikro-RNA, en klass av korta icke-kodande gener som är viktiga för normal cellfunktion och sjukdom.

– Den här studien väcker frågan om förkortning av mRNA krävs för att celler ska kunna föröka sig snabbt. Om så är fallet kan denna typ av reglering vara viktig för cancerceller som just har förmågan att föröka sig okontrollerat, något som i sin tur kan utgöra en ny strategi för cancerterapier, säger Rickard Sandberg, forskargruppsledare vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Han understryker dock att eventuella nya behandlingar i så fall ligger långt fram i tiden. Än så länge är det enbart frågan om grundforskning.

Forskarna kom fram till den nya kunskapen genom att studera genreglering av genvarianter i vilande och aktiverade vita blodkroppar. De använde en ny metod (exon mikroarrayer), som möjliggör uppmätning av olika delar av mRNA. Till sin förvåning upptäckte de då att aktiverade celler förkortade hundratals av sina mRNA.

– Genom att återanalysera redan publicerade data med hjälp av de bioinformatiska metoder vi tagit fram, kunde vi konstatera att förkortning av mRNA förekommer generellt när immunceller aktiveras och att uttrycket av kortare former av mRNA samvarierar starkt med om och hur snabbt celler förökar sig, säger Rickard Sandberg.

En av de forskare som medverkat i studien är Phillip A. Sharp som tillsammans med Richard J. Roberts tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1993 för upptäckten av RNA splicing.

Publikation: “Proliferating Cells Express mRNAs with Shortened 3′ Untranslated Regions and
Fewer MicroRNA Target Sites”, Rickard Sandberg, Joel R. Neilson, Arup Sarma, Phillip A. Sharp, Christopher B. Burge, Science, 20 juni 2008.

För frågor, kontakta:

Med dr Rickard Sandberg
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Tel: 08-5248 3986 eller 070-637 93 74
E-post: Rickard.Sandberg@ki.se

Presskontakt: 08-524 860 77 eller pressinfo@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera