Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2008

Tinnitus kan behandlas genom vägledd självhjälp

Nästan var femte svensk lider av tinnitus. Något medicinskt botemedel finns inte, men flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska de besvär tinnitus ibland leder till. Viktor Kaldo har studerat KBT-behandling genom så kallad vägledd självhjälp, en metod som enligt honom är både tidseffektiv och ger goda resultat. Han disputerade vid Uppsala universitet den 13 juni.

Tinnitus innebär att ett fel i hörselsystemet skapar upplevelsen av ljud fastän det i själva verket kan vara helt tyst. Den som har tinnitus hör ständigt pip, brus, och ibland mer komplexa ljud som bilmotorer eller syrsor. De flesta klarar av att leva ett normalt liv trots ljuden, men för cirka två procent av befolkningen är problemen så stora att de påverkar sömnen, koncentrationen, humöret och förmågan att leva det liv man önskar.

Flera studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan lindra problemen med tinnitus, men det råder en stor brist på KBT-kompetens i Sverige idag. Ett sätt att ändå kunna använda sig av KBT-metoder och potentiellt spara resurser för en ansträngd sjukvård är att använda så kallad vägledd självhjälp.

– KBT lämpar sig mycket bra för självhjälp, eftersom man lägger stor vikt vid att lära patienten mer om sina problem och eftersom det viktigaste för att uppnå ett bra resultat är att patienten, utifrån denna kunskap och sin egen situation och personlighet, både utformar och prövar på nya sätt att hantera och relatera till sina problem, berättar Viktor Kaldo vid institutionen för psykologi.

I det här fallet innebar behandlingen att tinnituspatienterna först fick en medicinsk och psykologisk bedömning, och efter det under 6-10 veckor följde en strukturerad behandlingsmanual i en bok eller på internet. De fick också regelbundet stöd via e-post eller telefon av en KBT-utbildad behandlare.

– Avhandlingen bekräftar en tidigare studie och visar att KBT-baserad självhjälp överlag minskar tinnitusbesvären. För 25-40 procent av patienterna ledde behandlingen till en stor förbättring, berättar Viktor Kaldo.

Resultaten syntes även vid en uppföljning ett år senare. Även patienter i reguljär vård fick hjälp av behandlingen, som är jämförbar med traditionellt utförd KBT-behandling i grupp.

– Jämfört med gruppbehandlingen är vägledd självhjälp ungefär dubbelt så tidseffektivt, säger Viktor Kaldo.

Den internetbaserade självhjälpsbehandlingen som utvärderades i studien har använts på audiologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan 1999. För mer information, se http://medsys.uas.se/tinnitus/

Självhjälpsboken som användes, ”Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus” (2004), är skriven av Viktor Kaldo och professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet. Lär mer om den på förlaget Studentlitteraturs hemsida: http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/4646

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Viktor Kaldo, 070-977 55 99, e-post: viktor.kaldo@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera