Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2008

Byggherren som förändringsagent

Byggbranschen som industri har förekommit en hel del i media under senare år och har väl inte alltid framställts i särskilt positiva ordalag. Synpunkter på brister i kvaliteten och höga kostnader på det som produceras har varit återkommande. I byggprocessen är det byggherren som utser de intressenter som ska delta och hur processen ska organiseras. Samtidigt har det från olika håll i samhället kommit krav på att byggherren ska agera som en förändringsagent och påverka branschen i en mer positiv riktning.Men vilka möjligheter har egentligen byggherrarna att påverka byggprocessens aktörer för att få till stånd exempelvis en förändring av attityder? I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet har Anders Vennström hittat en del av svaren.

I doktorsavhandlingen The construction client as a change agent – Contextual support and obstacles med vilken Anders Vennström disputerar den 18 juni, undersöks vilka möjligheter byggherrarna har att påverka byggprocessens alla aktörer för att få till stånd en förändring av attityder, beteende och procedurer.

Resultaten visar att det sammanhang byggherren förekommer i starkt påverkar dennes möjligheter att agera utifrån ett förändringsperspektiv – kraven från olika intressenter som ägare, kunder och samhälle innebär att byggherrens fokus är på att genomföra själva projektet, alltså att leverera rätt produkt.

– Däremot finns det inga belägg för att nuvarande organisering och styrning av byggprocessen möjliggör för byggherren att kunna agera som förändringsagent och påverka attityder och beteende bland de aktörer som deltar. Det byggherrarna trots allt kan göra är att ta initiativet till en förändringsprocess genom att se till att det finns specifika resurser som driver förändringsprocessen genom byggprocessens alla skeden, säger Anders Vennström.

– Det i sin tur kräver att genomförandet av byggprocessen struktureras på ett sådant sätt att stafettlopps-tänkande och relationer som enbart baseras på juridiska kontrakt tonas ner.

Anders Vennström kommer ursprungligen från Yrtivaara utanför Gällivare, valde renskötarlinjen när det var dags för gymnasiestudier, utbildade sig till maskinskötare och arbetade också som sådan i många år innan han sökte och kom in på LTU:s projektingenjörsutbildning.

Kontaktinformation
Upplysningar: Anders Vennström, tel. 0920-49 17 86, 070-669 12 14, anders.wennstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera