Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2008

Lägre dopaminnivå på kvällen förklarar trötthet hos äldre

Minskade nivåer av signalsubstansen dopamin kan förklara varför äldre människor har svårt att hålla sig vakna och uppmärksamma på kvällen, visar en aktuell avhandling från Karolinska Institutet. Med hjälp av positronemissionstomografi (PET) har forskarna kunnat belysa nya aspekter av dopaminsystemets roll för hjärnans funktion.

– Våra resultat kan komma att påverka hur man doserar läkemedel vid till exempel RLS och schizofreni hos äldre, för att få patienterna att fungera bättre även på kvällen, säger läkaren och forskaren Simon Cervenka vid Institutionen för klinisk neurovetenskap.

PET är en bildteknik med vilken man kan visualisera och mäta hur radioaktivt märkta spårämnen binder till mottagarmolekyler (receptorer) i den levande människohjärnan. Tekniken ger en unik möjlighet att undersöka samband mellan hjärnans biokemi och beteende vid så väl sjukdom som hälsa. I den aktuella avhandlingen har man studerat signalsubstansen dopamin med hjälp av PET-teknik.

Dopamin är en signalsubstans i hjärnan som har betydelse för motorik, belöningssystemet samt kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet och olika typer av minne. Rubbningar i dopaminsystemet spelar betydande roll för en lång rad sjukdomar som bland annat Parkinsons sjukdom, schizofreni, ADHD samt Restless Legs Syndrome (RLS).

I avhandlingen har man studerat dopamin D2-receptorer hos friska försökspersoner morgon och kväll under samma dag. Man fann att individer i det lägre åldersintervallet uppvisade lägre bindning på kvällen, medan bindningen ökade hos de äldre. Detta kan tala för en lägre dopaminfrisättning på kvällen hos äldre personer, vilket skulle kunna förklara att äldre människor ofta har svårt att hålla sig vakna och uppmärksamma på kvällen.

Avhandling: Dopamine D2-receptor mapping in restless legs syndrome and human behaviour, Simon Cervenka, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

För frågor, kontakta:

Dr Simon Cervenka
Tel: 08 5177 6069
E-post: simon.cervenka@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera