Artikel från Göteborgs universitet
9 juni 2008

Havets försurning – det nya miljöhotet

Världens hav täcker 70 procent av jordens yta och innehåller en enorm biologisk och ekologisk variationsrikedom. Havet är en buffert för planetens livssystem, men också för klimatet genom att havet absorberar koldioxid – från atmosfären men också från förbränning av fossila bränslen. Enkelt uttryckt: klimatförändringen vore betydligt allvarligare om det inte vore för våra hav. Men havets buffrande funktion sker inte utan pris.

I vatten förvandlas koldioxid till syra; ju mer koldioxid som tas upp ju surare blir haven. Denna havets försurning sker nu i en snabbare takt än någonsin under de senaste 400 000 åren. Tidigare forskning vid Göteborgs universitet, som studerat försurningens inverkan på bland annat sjöstjärnor, har rest farhågor om att en sänkt pH-halt kan leda till massutrotning av vissa marina arter.

Med målet att djupare studera dessa risker, dokumentera försurningen och förstå hur den påverkar marina organismer, djur och ekosystem, och dessutom försöka förutspå försurningens konsekvenser de kommande 100 åren, skapas nu European Project on Ocean Acidification, EPOCA. Projektet har en budget på 150 miljoner kronor och samlar över 100 forskare från 29 universitet och enheter i nio länder.

Från Göteborgs universitet deltar två forskare vid institutionen för kemi: Sara Jutterström och Leif Anderson, som båda arbetar med marin kemi med ett särskilt intresse för kolflöden i havet.
– Den främsta uppgiften inom EPOCA blir att samla och utvärdera mätdata från Arktis, ett nyckelområde där uppkomsten och påverkan av försurning bedöms vara stor, säger Leif Andersson.

Ett steg i dessa undersökningar är den svensk-ryska expeditionen ISSS-08 som kommer att gå utanför Sibiriens kust i sommar.
Arbetet inom EPOCA får sin officiella start vid ett möte i Nice, Frankrike, den 10 juni.

Kontaktinformation
Leif Anderson
leifand@chem.gu.se
Tel. 031 772 27 74
Mob. 0709 41 42 11

Sara Jutterström
sara.jutterstrom@chem.gu.se
Tel. 031-772 27 77
Mob. 0734-40 79 00

Läs mer om EPOCA:
http://epoca-project.eu

Presskontakt
Krister Svahn
informatör/pressansvarig
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 49 12
0732-096 339
krister.svahn@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera