Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2008

God tandhälsa grundläggs under småbarnsåren

Treåriga barn med karies har fem gånger högre risk att som femtonåringar få hål i tänderna jämfört med kariesfria treåringar. Det visar en avhandlig från Sahlgrenska akademin.

Tandläkare Anita Alm har i sin avhandling kopplat karies hos femtonåringar till olika faktorer från tidig barndom. I studien har tandhälsan hos 568 barn i åldern ett till femton följts. Resultaten visar att två av tre femtonåringar hade karies.

Föräldrarna till barnen svarade på en enkät om sin egen tandskötsel och sin sociala situation när barnen var ett år. Resultaten visar att det är ett flertal psykosociala faktorer från tidig barndom som påverkar tandhälsan i ett längre tidsperspektiv.
– Barn till föräldrar som trots kallelse till tandvården inte kom till undersökning när barnen var ett år hade i genomsnitt mer än dubbelt så mycket karies när de var femton, jämfört med barn som kom till dessa undersökningar. En orsak till att föräldrarna inte tog med sina barn till undersökningarna var att de själva hade tandvårdsrädsla eller att de hade en komplicerad social situation där tandskötsel inte prioriterades, säger Anita Alm.

Andra psykosociala faktorer som påverkade tandhälsan negativt hos tonåringarna var om mamman i enkäten uppgav att hon inte skötte sina egna tänder och om pappan uppgav att han var missnöjd med sin sociala situation.

Goda tandvårdsvanor under småbarnsåren ger friskare tänder längre fram i livet
Studien visar vidare att kost- och munhygienvanor under tidiga barnaår också påverkar tandhälsan i ett längre perspektiv. Småbarn med hög sötsakskonsumtion, det vill säga barn som åt godis mer än en gång i veckan och eller barn som mer än tre gånger per dag konsumerade kariesriskprodukter som läsk, saft, nyponsoppa, kakor och glass, hade mer karies i tonåren jämfört med barn som sällan eller aldrig åt sötsaker.
– Det visade sig också att tidigt etablerade goda munhygienvanor med tandborstning två gånger per dag med fluortandkräm har betydelse för att uppnå en god tandhälsa även senare i livet, säger Anita Alm.

Kariessituationen för femtonåringarna relaterades också till ungdomarnas BMI, Body Mass Index. Resultatet visar att ungdomar med övervikt och fetma hade fler kariesskador än de med normalvikt.

Mot bakgrund av dessa resultat är det därför viktigt att förebyggande behandling sätts in mycket tidigt, speciellt för barn som uteblir från tandundersökningar och för barn som utvecklat kariesskador redan under förskoleperioden.
– För att uppnå bättre tandhälsa hos våra barn och tonåringar är det viktigt att samarbetet mellan tandvården och mödra- och barnhälsovården samt skolhälsovården utvecklas och förbättras, säger Anita Alm.

Avhandling för odontologie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institution för odontologi
Avhandlingens titel: On Dental Caries and Caries-Related Factors in Children and Teenagers
Avhandlingen försvaras torsdagen den 12 juni 2008, klockan 9.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Tandläkare Anita Alm, telefon: 0500–432 900, 070–678 3776, e-post: anita.alm@vgregion.se

Huvudhandledare:
Professor Dowen Birkhed, telefon: 031–786 3201, e-post: birkhed@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera