Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2008

Gnosjöandans ursprung är tjänster och gentjänster

I botten av den så kallade Gnosjöandan finns en utpräglad hjälpsamhetskultur, som fungerar parallellt med den formella marknaden. Det visar en avhandling vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

– Denna informella gåvoekonomi ger en flexibel och dynamisk ekonomi med låga omkostnader vilket möjliggör konkurrens med låglöneländer, säger sociologen Glenn Sjöstrand.
Gnosjö är känt för sina småföretag och företagare. Bygden sägs ha en särskild anda som leder till uppfinningsrikedom och en dynamisk ekonomi. I media framställs Gnosjöandans positiva sidor med hög flexibilitet i ekonomin, stort nyföretagande, bra vinstnivåer och låg arbetslöshet. Men vad består denna anda av? Vad innehåller den? Och, är den alltid positiv för bygden? Dessa frågor har Glenn Sjöstrand ställt i sin avhandling.

Kultur av hjälpsamhet
– Det finns en utpräglad kultur av hjälpsamhet som uttrycks i termer av erbjudande av tjänster som kräver gentjänster och den är så stark att man kan tala om den som en separat informell så kallad gåvoekonomi som finns parallellt med den formella marknaden, slår Glenn Sjöstrand fast.
Denna gåvoekonomis framväxt, vilka effekter den har på den formella ekonomin och hur samhällsförändringar påverkar dess möjligheter att överleva diskuteras i avhandlingen.
– Jag har kunnat visa att förekomsten av gåvoekonomin leder till en flexibel och dynamisk ekonomi som minskar transaktionskostnader, ökar samordningen av utbyten mellan företagen och spridningen av kunskap, säger Glenn Sjöstrand vidare. Detta gör det i sin tur möjligt för en liten lokal ekonomi att konkurrera med låglöneländer.
– Men samma gåvoekonomi är starkt normativt reglerad och leder till sociala kostnader och till och med social uteslutning, menar Glenn Sjöstrand, lärare i sociologi vid Växjö universitet.

Avhandlingens titel: Gåvan i Gnosjö – Företagares relationer i ett industriellt distrikt Avhandlingsförfattare: Glenn Sjöstrand, tel 0706/921515(bost.), 0470/708884 (arb.)
e-post:.Glenn.sjostrannd@vxu.se

Tid och plats för disputation: Måndagen den 9:e juni 2008, kl. 13.00, Hörsal Sappören, Sociologiska institutionen, Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Glenn Sjöstrand, tel 0706/921515(bost.), 0470/708884 (arb.)
e-post:.Glenn.sjostrannd@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera