Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Vibrationer kan orsaka nackont hos terrängfordonsförare

Terrängfordonsförare utsätts för en kombination av vibrationer som kan ligga bakom den höga förekomsten av muskelbesvär i nacke och skuldror hos den yrkesgruppen, konstaterar Charlotte Åström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 13 juni.

En känd riskfaktor för besvär i muskler och leder är vibrationer. Yrkesförare av terränggående fordon — t.ex. skogsmaskiner, snöskotrar och pistmaskiner — utsätts dels för vibrationer i händerna från styrdonen, s.k. hand-armvibrationer, dels vibrationer från sätet, s.k. helkroppsvibrationer. Denna dubbla exponering skulle enligt avhandlingen kunna bidra till de utbredda besvären i nacke och skuldra hos denna yrkesgrupp.

Det är också känt att vibrationer kan öka muskelaktiviteten genom en reflexmekanism. Denna ökande belastning på musklerna har föreslagits kunna bidra till besvären.

Syftet med avhandlingen var därför att se om det finns samband mellan terrängfordonskörning och besvär i nacke och skuldror samt vibrationsrelaterade besvär i händer och armar. Syftet var också att i experimentella studier undersöka vibrationernas akuta effekt på nackmusklerna.

Resultaten visar att förare av terränggående fordon löper ökad risk för besvär i nacke, skuldror och handleder samt ökad risk för en del besvär i händerna som är typiska för vibrationsutsatta, bl.a. domningar, köldkänsla och vita fingrar. Experimenten visade att vibrationer inte ökar muskeltröttheten under en exponeringstid på tre minuter. Däremot finns vissa skillnader i hur muskelaktiviteten ändras under en sådan period.

Om nackmusklerna under låg belastning utsätts för vibrationer ses en tidig ökning av muskelaktiviteten som sedan avtar, men om samma arbete utförs utan vibrationer blir ökningen jämn över tiden. Kombinationen hand-armvibrationer och helkroppsvibrationer ger upphov till en ökad muskelaktivitet jämfört med båda typerna av vibration var för sig.

Dessa resultat visar att lokala vibrationer på kort sikt påverkar muskelaktiviteten, men de verkar inte ha någon negativ effekt på muskeltrötthet i nacken.

Fredagen den 13 juni försvarar Charlotte Åström, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, , Umeå universitet, sin avhandling med titeln Effects of vibration on muscles in the neck and upper limbs – with focus on occupational terranin vehicle drivers.

Svensk titel: Effekter av vibrationer på muskler i nacken och övre extremiteterna – med fokus på yrkesförare av terrängfordon.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Karin Harms-Ringdahl, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Charlotte Åström är doktorand vid enheten för sjukgymnastik och kan nås på tel. 090-786 98 82, mobil 073-053 77 23, e-post: charlotte.astrom@physiother.umu.se

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera