Artikel från Skogforsk
3 juni 2008

Nya råd när “den röde” slår till igen

Gremmeniellasvampen drabbar återkommande svensk barrskog och kan orsaka kostsamma skador. Vid ett angrepp är det viktigt att skogsägaren fattar rätt beslut om vad som ska göras med skogen. Skogforsk har tagit fram praktiska råd som kan tillämpas nästa gång “den röde djävulen” slår till i tallskog.

– Först måste man besluta om det krävs en åtgärd över huvud taget. Undersök hur stor volym träd som har mer än 90 procent barrförlust, eftersom det främst är i sådana träd som större märgborren kan föröka sig. Överskrider den volymen 10-15 skogskubikmeter per hektar råder vi att gå in och saneringsgallra, säger Ulf Sikström, Skogforsk.

En saneringsgallring bör göras snarast möjligt och inbegripa alla träd som förlorat 80 procent av barren eller mer.

– Det ger hög sannolikhet att kvarvarande träd överlever och en betryggande säkerhetsmarginal mot massförökning av märgborre. Om man bedömer att beståndet kommer att bli alltför glest efter en sådan gallring är det bättre att slutavverka och etablera ny skog. I beslutsschemat finns råd om detta, säger Ulf Sikström.

Även om skogsägaren inte helt kan gardera sig för framtida Gremmeniellaangrepp finns det möjlighet att minska risken.

– Använd lämpligt skogsodlingsmaterial och satsa på rätt trädslag för ståndorten. Genom att konsekvent låggallra skogen bör också risken minska, eftersom våra data visar att små och undertryckta träd angrips mer frekvent och hårdare, säger Ulf Sikström.

Skogforsks råd är framtagna utifrån studier där man följt utvecklingen i fem tallbestånd i Bergslagen som angreps av Gremmeniella vid det senaste stora utbrottet sommaren 2000.

Fakta
* Gremmeniella är en parasitisk svamp som angriper många barrträdsarter över hela norra halvklotet. När den går på tall kallas den “tallens knopp- och grentorka”.

* På tall infekteras knopparna eller de ettåriga skotten under sommaren. Därefter intar svampen ett viloläge tills den börjar växa i träden under gynnsamma vinterförhållanden.

* Död vävnad under barken är det första synliga tecknet på en infektion. I ett senare skede försvagas barrens infästning på skotten och barren blir röd-bruna, med start från basen på barren. Den “röde djävulen” har slagit till!

* Märgborren är en skadeinsekt som förökar sig i starkt försvagade eller döende tallar. De nya borrarna gör sitt näringsgnag i levande tallkronor, vilket kan ge ytterligare tillväxtnedsättning utöver den orsakad av Gremmeniellan.

Läs mer i Resultat nr 4, 2008 som kan beställas på www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Kontakt
Ulf Sikström, Skogforsk. Tel: 018-18 85 52, 070-638 85 52
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera