Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Ny modell för design av varningsljud

När varningssystem designas med hjälp av ljud är det viktigt att kunna förutsäga människors känslomässiga reaktion på ljudet, till exempel för att kunna skapa ett ljud som är “lagom” alarmerande. Anders Sköld har i sin doktorsavhandling vid Chalmers undersökt vilka känslomässiga reaktioner olika typer av ljud ger upphov till.

Hur glad eller bekymrad blev du när du hörde ljudet? Hur uppjagad blev du av ljudet? De frågorna har testpersonerna fått besvara, i en studie gjord av Anders Sköld vid Avdelningen för teknisk akustik på Chalmers. Med hjälp av de två parametrarna positiv/negativ respons och lugn/uppjagad respons får man fram den emotionella reaktionen på ett ljud, vilket är ett nytt verktyg vid värderingen av ljud inom tillverkningsindustrin.

– Ett varningsljud för kollision i en bil bör till exempel utformas så att användaren känner sig mycket uppjagad och negativ, säger Anders Sköld. Ljudet som säger att det har kommit ett SMS i mobilen bör däremot inte göra användaren uppjagad, och får gärna ge en positiv respons.

Han har undersökt både artificiella ljud, som pipsignaler, och så kallade ljudikoner. Det senare är ljudmässiga representationer av händelser. Till exempel kan man använda inspelade tjut från däck och kraschljud som en ljudikon för kollisionsvarning.

Testpersonerna har fått ange sina reaktioner på en skala. Resultaten har sedan jämförts med resultaten från en annan studie, av testpersonernas fysiologiska reaktioner på de olika ljuden. De har mätts med hjälp av elektroder i ansiktet: aktivitet i smilmuskeln indikerar en positiv reaktion medan aktivitet i en muskel vid ögonbrynet indikerar en negativ reaktion.

Hur uppjagad testpersonen blev avslöjades av mätningar av hudkonduktans, alltså svett, på fingrarna.

Försöken visade att testpersonernas egna skattningar av sina emotionella reaktioner stämde överens med deras fysiologiska reaktioner.

Med hjälp av resultaten från de två studierna har Anders Sköld skapat en modell för hur man kan förutsäga emotionella reaktioner utifrån de fysiska parametrarna hos olika ljud. Modellen kan användas som ett verktyg vid ljuddesign inom till exempel fordonsindustrin.

Avhandlingen “Integrative Analysis of Perception and Reaction to Information and Warning Sounds in Vehicles” försvarades den 30 maj.

Avhandlingens abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL:
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=70105

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Anders Sköld, Avdelningen för teknisk akustik, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola.
Tel: 031-772 21 92 Mobil: 0706-93 17 79
anders.skold@chalmers.se

Huvudhandledare: Mendel Kleiner, Avdelningen för teknisk akustik, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 22 06
mendel.kleiner@chalmers.se

Bihandledare: Daniel Västfjäll, Avdelningen för teknisk akustik, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 22 06
danielv@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera