Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Mänsklig mekanik och besjälade maskiner

Med ny teknologi kan vi skapa virtuella dansare, koreografera robotar och besjäla maskiner med röst och rörelse. Digitalt kan vi separera och foga samman koreografiska element – som kroppar, rum, tider och krafter – på sätt som tidigare inte varit möjligt. Med teknik och teknologi kan vi förlänga och förändra kroppsligheten så att publiken kan nå och samspela med fysiska objekt och mekatroniska varelser som om de vore levande. Digitalt kan jag skifta identitet och dansa genom en annan kropp än min egen …

Det övergripande syftet i det forskningsprojekt som resulterat i doktorsavhandlingen Mänsklig mekanik och besjälade maskiner – Koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelser, med vilken Åsa Unander-Scharin disputerar den 13 juni, har varit att i en serie koreografiska processer och verk undersöka och synliggöra hur olika mänskliga rörelsekvaliteter kan fångas, förvandlas, skapas och simuleras digitalt.

– Projektet tog avstamp i den konstnärliga processens frågeställningar, val och problemlösningar och det har resulterat i sex interaktiva dansverk i utställningen Navigation, en scenframställning Hybrid, väsen och labyrinter samt fyra dansande och sjungande skulpturer i serien Komprimerade klassiker, säger Åsa Unander-Scharin.

Själva avhandlingen består av en textdel och en intraktiv DVD där utsnitt ur de koreografiska verken visas, och på Unander-Scharins hemsida, www.scenochsinne.se, finns också videoutsnitt från koreografiska verk och hennes koreografiska verksamhet.

Installationerna i Navigation har visats i ett 15-tal konsthallar, museer och på festivaler, bland annat på Dansmuseet i Stockholm, Malmö konsthall, Norrbottens museum, Monaco Dansforum och ARCO-konstmässa i Madrid.

Hybrid, väsen och labyrinter spelades på Moderna dansteatern i Stockholm och två Komprimerade klassiker har premiärvisats på Studio Acusticum i Piteå, Dansbiennalen MADE-festivalen i Umeå och ställs hösten 2008 ut i Göteborgsoperans foajé. Dessutom visas fler verk ur serien på Tekniska museet i Stockholm under våren 2009.

Åsa Unander-Scharin (född 1963) har utbildat sig till danspedagog och koreograf vid Danshögskolan i Stockholm och har ett stort antal konstnärliga verk på sin meritlista.

En sammanfattning av doktorsavhandlingen kan laddas ner på sidan http://epubl.ltu.se/1402-1544/2008/24/index.html

Kontaktinformation
Upplysningar: Åsa Unander-Scharin, tel. 0709-890 80 01 , asa.unander-scharin@telia.com eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera