Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2008

Hur skapas nätverkspolitik?

I januari 2001 träffades World Economic Forum (WEF) i Schweiz, en global mötesplats främst för företagsledare, bankchefer, och regeringsföreträdare. Samma dag arrangerades det första World Social Forum (WSF) i Brasilien, ett slags “gräsrötternas svar” på WEF. Detta blev startskottet för den sociala världsforumprocessen. Sociala Forum har varit en framträdande del av det tidiga 2000-talets politiska mobiliseringar och spred sig också till Göteborg. Niklas Hansson undersöker i sin avhandling med utgångspunkt i Göteborgs Sociala Forumprocess hur nätverkspolitik skapas, dess beslutstagande, kontroll- och maktaspekter.

Den sociala rörelse som benämnts den globala rättviserörelsen kan sägas ha framträtt via större demonstrationstillfällen och i samband med de många sociala forumen.

Den Sociala Forumprocessen finns bredvid eller “under” protesterna, den globala sociala rättviserörelsen och övriga plattformar för samarbeten mellan organisationer, men är relaterad till dem och utmärks av en pågående organisering av sociala forum-arrangemang. I maj 2004 arrangerades ett första Göteborgs Sociala Forum och sammanlagt deltog cirka 2400 personer.

Niklas Hansson ställer frågor om politiska organisationsformer i fokus: hur konkretiserades idén med ett Göteborgs Sociala Forum? Vilka var förutsättningarna för en fungerande lokal social forumprocess?

Avhandlingen är ett försök att förklara delar av denna process, så som den materialiserades i Göteborg och syftet är att undersöka produktion av nätverkspolitik, med Göteborgs Sociala Forumprocess som exempel. Tidsperioden 2003 – 2005 utgör studiens historiska utgångspunkt och undersökningen baseras bl.a. på ett längre fältarbete med deltagande observation i kombination med andra empiriska källor.

Avhandlingsförfattaren behandlar beslutstagande, avgränsningar och exkluderingar, kontroll- och maktaspekter, relationen mellan informations- och kommunikations-teknologier och politiska nätverk och förhandlingar mellan olika ideologiskpolitiska intressen.

I avhandlingen tecknas en framväxande struktur av ett nätverk av sammankopplade sociala forumorganisationer, med interaktionsprocesser på lokal och regional, såväl som på nationell och global nivå.

Avhandlingens titel: Nätverkspolitik. Organisering, öppenhet och kontroll i Göteborgs Sociala Forumprocess 2003-2005.

Disputationen äger rum lördagen den 14 juni 2008 kl. 13.00

Plats: Sal L 100, Etnologen, Lennart Torstenssonsgatan 8, Göteborg

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Niklas Hansson, 031-7865327 (arb.) eller 0704-965026,
niklas.hansson@ethnology.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
031-786 48 65, barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera