Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2008

Läkare upplever sjukskrivning som problematiskt

Läkare tycker ofta det är svårt att hantera situationer där de och patienterna har olika åsikter om behovet av sjukskrivning, vilket leder till att patienter ibland sjukskrivs i onödan. Många läkare känner sig även hotade eller är rädda för att bli anmälda om de inte sjukskriver på patientens begäran. Det visar Malin Swartling, som lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet den 3 juni.

Med hjälp av intervjuer och en postenkät har Malin Swartling vid institutionen för neurovetenskap studerat allmänläkare och ortopeder i Mellansverige om deras syn på sjukskrivning.

– Allmänläkare förstår sjukskrivning på mycket olika sätt, från att bara fylla i ett intyg på begäran av patienten till att hjälpa patienten att ta eget ansvar för sin situation och ta itu med alla problem som hindra arbetsförmågan, såväl privat som i arbetslivet, berättar hon.

Sjukskrivning ökar risken för utslagning från arbetsmarknaden och förtidspension, samtidigt som det ibland är nödvändigt. En av de intervjuade allmänläkarna jämförde användningen av sjukskrivningar med penicillin – om man använder penicillin mot halsfluss gör man rätt, men om man använder penicillin mot förkylning gör man fel.

De intervjuade ortopedernas syn på sjukskrivning varierade beroende på hur de såg på sin egen roll i sjukvårdssystemet. Vissa såg ortopedkliniken som en ö och menade att sjukskrivning inte är en ortopeduppgift, medan andra såg ortopedkliniken som en av många stationer på patientens resa genom sjukvårdsystemet. För den senare gruppen var målet att få patienten att må bra och få tillbaka arbetsförmågan, och förståndig användning av sjukskrivning sågs som ett av flera medel för att uppnå detta.

Många läkare upplever att de har svårt att hantera patienternas önskan om sjukskrivning om de själva inte tycker det är befogat, vilket leder till att patienter sjukskrivs i onödan. Mer än hälften av alla intervjuade läkare och 80 procent av vårdcentralsläkarna sade sig ha detta problem. 10 procent av allmänläkarna kände sig även hotade av patienter eller rädda för att bli anmälda minst en gång i månaden då de inte ville sjukskriva patienter på deras begäran.

– I de här fallen är det till stor hjälp för läkarna ifall vårdcentralen eller kliniken har en gemensam linje för hur man hanterar sjukskrivningar, säger Malin Swartling.

– Socialstyrelsens riktlinjer om sjukskrivning kan nog vara ett stöd, men jag tror att läkarna för såväl sin egen som patienternas skull behöver träning i samtalsskicklighet med fokus på hur man hanterar motstridiga åsikter, menar hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Malin Swartling, 070-450 87 53, e-post: Malin.Swartling@rehab.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera