Artikel från Uppsala universitet
30 maj 2008

Att shoppa är ett sätt att interagera med omvärlden

Vårt förhållande till föremål är mångbottnat och ofta väldigt känslomässigt, vilket tar sig uttryck i vårt sätt att shoppa. Etnologen Erik Ottoson vid Uppsala universitet har studerat vårt letande efter saker i gallerior, stadskärnor och på loppmarknader, men även i grovsopscontainrar. Avhandlingen granskas den 3 juni.

– Att vara konsument innebär bland annat att fantisera och drömma om saker, något som får näring i det konkreta mötet med saker som utövar olika sorters lockelser och motstånd, säger Erik Ottoson, som har studerat hur vi söker efter saker vi vill skaffa oss.

Han har följt människors letande på loppmarknader, i grovsopcontainrar, längs shoppinggator och i gallerior. Genom sökandet lär vi oss enligt Erik Ottoson vad som finns och hur vi kan lokalisera det vi önskar oss. Samtidigt blir det ett tillfälle att rikta blicken inåt och utforska våra känslor inför det som är tillgängligt.

– Sökandet blir därför ett sätt att interagera med omvärlden, en erfarenhetshorisont där vissa aspekter hamnar i förgrunden medan andra trängs undan, förklarar han.

Studien fokuserar speciellt på vad det är som händer när vi ”fönstershoppar”, dvs går runt och ”bara tittar” på saker utan att ha en tydlig bild av vad vi söker. Personerna i avhandlingen letar tålmodigt efter vissa saker, men framför allt efter känslan av att ha hittat någonting som är bättre och finare än de kunde föreställa sig. Då har de tänjt på gränserna för vad som är rimligt att förvänta sig.

Studien visar att det som kallas att bara titta inte bara handlar om att söka med blicken utan att använda hela kroppen – att gå tills fötterna ömmar, att plocka upp och ställa tillbaka saker och känna med händerna.

– Under tiden väntar man på den särskilda aha-upplevelse man får när man hittar något man vill ha – en märklig blandning av bekräftelse och överraskning, säger Erik Ottoson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erik Ottoson, 018-471 70 26, 070-679 46 95, e-post: Erik.Ottoson@etnologi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera