Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2008

Tidig pubertet ingen anledning till oro

Hittills har man ansett att tidig pubertet hos flickor alltid ökar risken för en rad olika problem som missbruk, kriminalitet och övervikt. Men nu hävdar Örebroforskaren Therése Skoog att den bilden inte stämmer.- De flesta tidigt utvecklade flickor mår bra, och det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertet verkar få negativa konsekvenser.

Therése Skoog har skrivit en doktorsavhandling i psykologi om vad det innebär för flickor att gå in i puberteten mycket tidigare än sina jämnåriga kamrater. Den normala tidpunkten för den första menstruationen är någonstans mellan 12,5 och 13 år, men för de här flickorna inträffar det redan före elva års ålder.

Tidigare forskning har visat att tidigt utvecklade flickor har en högre risk att utveckla olika problem, och därför har man sett med oro att flickors pubertet startar allt tidigare i många länder. Orsaken är okänd. En tänkbar förklaring är de ökande viktproblemen hos barn, eftersom övervikt är en av de faktorer som kan leda till tidig pubertet. En annan möjlig orsak kan vara miljögifter som påverkar hormonerna.

De problem forskarna har kopplat till tidig pubertet är många: depressioner, normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk, övervikt och ätstörningar. Inom den psykologiska forskningen har det ofta hävdats att en tidig pubertet är stressande för flickorna och att det är anledningen till att de får fler problem än andra. Men studier har visat att den teorin inte stämmer.

Therése Skoog kan nu slå fast att tidig pubertet i sig inte räcker som förklaring, utan att det krävs ytterligare faktorer för att det ska uppstå problem.

– Visst spelar det en roll vid vilken ålder tjejer utvecklas jämfört med sina jämnåriga, men det är långt ifrån allt. Det är bara under särskilda omständigheter som en tidig pubertetsutveckling verkar få negativa konsekvenser. I vissa fall är tidigt utvecklade tjejer i stället bland dem som har minst problem i tonåren.

Hennes undersökning visar att det som kan skapa problem är när de tidigt utvecklade flickorna även uppfattar sig som mentalt mer mogna än sin jämnåriga och därför söker sig till äldre kamrater och pojkvänner tidigt i tonåren och hamnar i relationer som de kanske inte riktigt kan hantera. När det gäller övervikt, är det bara de som har en stor aptit som riskerar att få problem

– När vi vet vilka omständigheter vi ska vara vaksamma för, är det också i förlängningen möjligt att förebygga problemen innan de uppstår, och det kommer att vara till hjälp för alla som arbetar med ungdomar, och inte minst tonårsföräldrar, säger Therése Skoog.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Therése Skoog, 019-30 10 91 eller e-post therese.skoog@bsr.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera