Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2008

Blåbär kan hämma Parkinsons sjukdom

Tillsats av blåbär i maten kan förbättra transplanterade dopamincellers överlevnad vid Parkinsons sjukdom, visar Elisabet Berglöf i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 5 juni.

Problematiken runt Parkinsons sjukdom, en åldersrelaterad sjukdom där vissa nerver i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin bryts ner, kommer att öka då vi människor blir allt äldre. Det är därför av betydelse att studera olika faktorer som under utvecklingen kan påverka dessa celler (neuron) så att bättre nervutväxt och/eller ökad cellöverlevnad kan uppnås då de förlorade dopamin-producerande cellerna ersätts vid Parkinsons sjukdom.

Elisabet Berglöf har i sin avhandling visat att en viss typ av hjärnans stödjeceller, s. k. astrocyter, är viktiga för nervutväxten från dopamincellerna, samt att närvaron av noradrenalin, en annan molekyl som ger upphov till nervsignaler, ökar överlevnaden av dopamincellerna under utveckling.

Elisabet Berglöf har studerat effekten av blåbär i maten, och funnit att de celler som producerar signalsubstansen dopamin och som senare bryts ner vid Parkinsons sjukdom överlever bättre efter kosttillskott av blåbär. Blåbär innehåller antioxidanter som kan fungera skyddande för nervcellerna, och resultaten öppnar nya möjligheter för behandling av neurodegenerativa sjukdomar.

Andra behandlingsmetoder för Parkinsons sjukdom har utvärderats, till exempel att ersätta de förlorade dopamincellerna med nya celler. Denna transplantationsbehandling har länge betraktats som lovande, men tyvärr är det relativt få transplanterade celler som överlever. Dessutom växer inte alla transplanterade dopaminceller in i värdhjärnan. Det är därför viktigt att studera olika faktorer under utvecklingen som stimulerar bildandet av dopaminceller så att bättre transplantationsresultat kan uppnås.

Elisabet Berglöf har i sin avhandling studerat hur hjärnans stödjeceller (glia-celler) samverkar med dopamincellerna i cellodling och resultaten visar att en viss typ av dessa stödjeceller, s.k. astrocyter, verkar vara viktiga för dopamincellerna genom att leda nervutväxten.

I sin avhandling har Elisabet Berglöf studerat hur noradrenalinceller och dopaminceller samverkar under utvecklingen, samt effekten av antioxidantberikad mat för dessa celler. Två procent blåbär tillsattes i maten, vilket motsvarar en kopp blåbär om dagen för en människa. Fynden visar att närvaro av de celler som producerar signalsubstansen noradrenalin ökar överlevnaden av de dopamin-producerande cellerna, framförallt de dopaminceller som senare bryts ner vid Parkinsons sjukdom. Dessutom erhölls en minskning av de celler som är involverade vid inflammation (mikroglia) när noradrenalinceller transplanterades tillsammans med dopamincellerna. När blåbär tillsattes till maten erhölls samma resultat, mängden överlevande dopaminceller ökade och mängden celler involverade i inflammation minskade.

Vid Parkinsons sjukdom bryts de nervceller (neuron) som producerar signalsubstansen dopamin i mitthjärnan ner. Bristen på dopamin försämrar hjärnans styrning av kroppsrörelser. Motoriska symtom såsom muskelstelhet, skakningar och balansstörningar uppstår. Sjukdomsförloppet är långsamt och först när ungefär 50% av de dopaminproducerande cellerna är borta uppstår de första symtomen. Orsaken till sjukdomen är okänd. Parkinson drabbar främst personer över 50-60 år. I Sverige har ca 20 000 människor Parkinsons sjukdom. Sjukdomen kan inte botas men symtomen kan behandlas med läkemedel. Den vanligaste medicineringen är L-dopa som i hjärnan kan omvandlas till dopamin, men tyvärr förlorar medicinen effekt efter ett tag och mängden måste ökas. Dessutom uppkommer biverkningar, såsom ofrivilliga rörelser.

Torsdagen den 5 juni försvarar Elisabet Berglöf, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Dopamine neurons in ventral mesencephalon Interactions with glia and locus coeruleus.

Svensk titel: Dopaminceller i mitthjärnan samverkar med hjärnans stödjeceller, och påverkas positivt av noradrenalin-celler samt blåbär.

Disputationen äger rum kl 09.00 i Biologihuset, sal BiA201. Fakultetsopponent är professor Stephen B. Dunnet, School of Biosciences, Cardiff University, Wales, UK.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1667<=sv.

Kontaktinformation
Elisabet Berglöf är uppvuxen i Falun och flyttade 1998 till Umeå för att studera molekylärbiologi. Hon kan nås på e-post elisabet.berglof@histocel.umu.se eller telefon 070-236 90 43.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera