Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2008

Regelbundna måltider viktigt för hälsan

Det är självklart för det flesta att hälsan påverkas av vad vi äter, men nu visar forskning att det även spelar roll hur ofta vi äter. Personer som äter oregelbundet löper större risk att drabbas av insulinresistens och så kallat metabolt syndrom. Detta och andra nya rön om mat och hälsa presenteras idag på ett presseminarium på Karolinska Institutet.

Metabola syndromet är namnet på ett tillstånd där flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes har ansamlats hos en och samma individ. Risken att utveckla syndromets komponenter – bukfetma, högt blodtryck, blodfettsrubbning och glukosintolerans – påverkas av flera livsstilsfaktorer, varav kostens sammansättning tros höra till de viktigare.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu för första gången visat att också måltidernas frekvens, oberoende av deras innehåll, påverkar risken för metabolt syndrom. Studien, som bygger på enkätsvar och hälsoundersökningar av över fyra tusen 60-åriga män och kvinnor, visar att oregelbundet ätande är kopplat till ökad risk för det metabola syndromet.

Studiedeltagare som angav att de sällan äter regelbunden frukost, lunch, och middag hade i genomsnitt större midjemått och mer blodfettsrubbningar än personer som äter mer regelbundet. Personer som äter oregelbundet visade också i större utsträckning tecken på insulinresistens, vilket tros vara en underliggande orsak till det metabola syndromet.

Forskarna tror att resultaten kan få betydelse för kostråd med syfte att förebygga eller behandla metabolt syndrom. Resultaten presenteras på ett presseminarium om mat och hälsa som hålls i dag på Karolinska Institutet.

– Kostråd brukar vara inriktade på vilken sorts mat vi ska äta. Men den här studien visar att även sättet vi äter på kan vara en viktig hälsofaktor, säger professor Mai-Lis Hellénius som har lett studien.


Publikation:
Eating Meals Irregularly: A Novel Environmental
Risk Factor for the Metabolic Syndrome

Justo Sierra-Johnson, Anna-Lena Undén, Madeleine Linestrand, Magdalena Rosell, Per Sjögren, Maria Kolak, Ulf De Faire, Rachel M. Fisher & Mai-Lis Hellénius

Obesity, 3 april 2008


För mer information, kontakta:
Professor Mai-Lis Hellénius
Institutionen för medicin
Tel: 08-524 887 91
Mob: 070-439 01 92
E-post: mai-lis.hellenius@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mob: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera