Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2008

Överfiske av torsk kan ha medverkat till halverade ålgräsängar

På tjugo år har ålgräsängarna längs Västkusten minskat med över femtio procent. Forskning vid Göteborgs universitet visar att en indirekt orsak kan vara överfisket på torsk.

Västkustens torskbestånd har minskat med över 90 procent på tjugo år. Under samma period har västkustens klassiska ålgräsängar – som erbjuder skydd och utgör uppväxtplats för just ål, torsk och vitling – i princip halverats. Ålgräsets försvinnande kopplas till övergödningen, som fått fintrådiga alger att breda ut sig i mattor som kväver ålgräset. Men även den försvunna torsken kan spela en roll, tror forskare vid Institutionen för marin ekologi.

Kedjan är komplicerad. När torsken försvunnit har de arter som torsken äter ökat: småfisk, krabbor och räkor. Som en följd minskar dessa arters byten i antal, oftast små kräftdjur och snäckor. Eftersom de sistnämnda lever av alger finns det alltså inga djur som kan kontrollera fintrådiga algers tillväxt – som kan breda ut sig och så trycks ålgräset tillbaka. Denna rovdjurens indirekta effekt på växters biomassa kallas inom ekologin för en trofisk kaskad-effekt.

Forskarna Susanne Baden och Per-Olav Moksnes har de senaste fyra åren utfört en serie fältexperiment med burar, där de på olika sätt simulerat miljöer med överfiske och övergödning. Studien, som finansieras med medel från FORMAS och Naturvårdsverket, är den första som påvisat en trofisk kaskad-effekt i sjögräsängar. Rönen publiceras nu i den vetenskapliga tidskrifter Oikos, och stödjer hypotesen att torskens tillbakagång påverkat ålgräset negativt. Inte bara det:

–Eftersom ålgräset är ett viktigt uppväxthabitat för ung torsk kan ålgräset minskning också ge negativa effekter på återväxten, och därmed förstärka effekten av överfiske i en negativ spiral, säger Per Moksnes.

–Det räcker därför troligtvis inte med att minska övergödningen för att komma tillrätta med dessa problem. Åtgärder bör också vidtas för att få tillbaka stora rovfiskar till kustekosystemen.

Kontaktinformation
Per-Olav Moksnes, docent & forskarassistent vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0732-576224
p.moksnes@marecol.gu.se

Susanne Baden, professor vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet
0523-18536, 0708-339235
susanne.baden@marecol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera