Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2008

Fritidshusägare tränger inte undan bofasta

Bofasta i attraktiva semesterområden tvingas inte flytta på grund av en ökad efterfrågan på fritidshus och därmed ökade fastighetspriser. Umeåforskaren Roger Marjavaara har genomfört den största svenska studien hittills på området, och visar att utflyttningen snarare beror på landsbygdens begränsade möjligheter till jobb och utbildning.

Många svenskar drömmer om att köpa en stuga i skärgården eller på landet i ett attraktivt område, men för en bofast befolkning kan en ökad efterfrågan på fritidshus innebära problem. Bland annat påstås huspriserna stiga, något som leder till högre taxeringsvärden och fastighetsskatt. Några menar till och med att de permanentboende riskerar att trängas undan, och fenomenet har påståtts vara ett av de allvarligaste hoten mot vissa landsbygdsområden.

Roger Marjavaara vid Umeå universitet har nu undersökt om den stora efterfrågan på fritidshus i attraktiva lägen påverkar antalet bofasta. Den omfattande studien är den största i sitt slag i Sverige, och baseras bland annat på data som omfattar alla fastigheter och alla individer boende i Stockholms skärgård under åren 1991–2001.

Resultaten visar att fritidshusturismen inte tränger undan lokalbefolkningen i någon större omfattning. Roger Marjavaara menar att befolkningsminskningen istället orsakas av en generell strukturomvandling i samhället, där möjligheterna till arbete, service och utbildning allt mer koncentreras till städer.

– Lokala företrädare borde inse att fritidshusboendet ökar den lokala efterfrågan på varor och tjänster, och på så sätt inkomstmöjligheterna för de bofasta. Ett fritidshus kan också ses som en möjlig framtida permanentbostad, säger Roger Marjavaara, och påpekar att situationen i attraktiva fritidshusområden trots allt är ganska bra om man jämför med de landsbygdsområden som inte ens är attraktiva för säsongsboende.

Torsdagen den 29 maj försvarar Roger Marjavaara, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Second home tourism: the root to displacement in Sweden? Svensk titel: Fritidshusturism: orsak till undanträngning i Sverige?

Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal s213 i Samhällsvetarhuset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är Professor Allan M. Williams, Institute for the Study of European Transformations, London Metropolitan University.

Kontaktinformation
Kontakta:

Roger Marjavaara,
kulturgeografiska institutionen,
Umeå universitet,
090-786 71 59, 073-811 77 92
roger.marjavaara@geography.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera