Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2008

Därför attackerar rebellgrupper civilbefolkningen

Civilbefolkningen är ofta den direkta måltavlan för rebellgrupper i inbördeskrig – trots att det egentligen är regeringen de vill åt, och trots att rebellerna oftast är beroende av civilbefolkningens stöd. Det kan tyckas ologiskt, men faktum är att det finns rationella förklaringar till våldet. Lisa Hultman presenterar dem i sin avhandling, som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 31 maj.

– Rebellerna är nästan alltid betydligt svagare än regeringen och saknar ofta de medel som krävs för att besegra regeringsstyrkorna militärt. Därför måste de söka alternativa sätt att pressa regeringen till eftergifter. Våld mot civila är en sådan alternativ strategi, förklarar Lisa Hultman vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

I sin avhandling ” Targeting the Unarmed: Strategic Rebel Violence in Civil War” visar hon att rebellgrupper framför allt attackerar civila när de tror att det kan hjälpa dem att försvaga regeringen.

– Här finns en tydlig parallell till terroristdåd, nämligen att rebellgrupper som slåss mot en demokratisk stat är mer benägna att attackera civilbefolkningen, berättar hon.

Rebellgrupper utnyttjar det faktum att demokratiska stater är mer sårbara för sådana attacker än diktaturer, eftersom befolkningen i en demokratisk stat kan ställa regeringen till svars om den inte lyckas upprätthålla säkerheten i landet. Genom att attackera befolkningen som regeringen är beroende av, skadar rebellerna indirekt regeringen.

Den här typen av konfliktstrategi är vanligast när rebellgruppen är militärt försvagad. Lisa Hultmans forskning visar att de rebellgrupper som förlorar på slagfältet, och därmed inte lyckas pressa regeringen militärt, är mer benägna att döda civila. Rebellernas syfte med det extrema våldet är enligt henne att demonstrera att de är beredda att ta till vilka metoder som helst för att nå sina politiska mål. Med denna strategi hoppas rebellerna kunna övertyga regeringen om att en fortsatt konflikt skulle bli kostsam, och att det därför är billigare för regeringen att ge politiska eftergifter direkt.

– Våld mot civilbefolkningen ska förstås som en avsiktlig gruppstrategi, snarare än individuellt agerande av odisciplinerade rebeller. Om det internationella samfundet har kunskap om när och varför rebellgrupper riktar våld mot civila kan det också stå bättre rustat att förhindra sådant våld, säger Lisa Hultman.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lisa Hultman, 018- 471 63 33, 070-962 92 40, e-post: Lisa.Hultman@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera