Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2008

Svensk folkbildning utvecklar och utvecklas

Svensk folkbildning som exporteras till andra länder och områden bidrar inte bara till utvecklingen på ett lokalt plan. Det ger även återverkningar på det svenska bistånds- och folkbildningsarbetet och utvecklar både innehållet och deltagarna i verksamheten, liksom de organisationer som står bakom det. Det visar Pelle Åberg i en avhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

I avhandlingen har Pelle Åberg studerat ett tjugotal samarbetsprojekt mellan det svenska studieförbundet ABF (Arbetarnas bildningsförbund) och uppbyggnaden av den estniska organisationen AHL (Avatud Hariduse Liit). Projekten finansierades till största delen via Olof Palmes Internationella Centrum och i förlängningen av SIDA. I avhandlingen studerades projekt som genomfördes mellan 1991 och 2004, dvs perioden mellan den estniska frigörelsen från Sovjetunionen och EU-inträdet, och fokus i studien låg på samarbeten mellan frivilliga organisationer, vilka kan ses som en del av det civila samhället, och aktiviteter som faller under den typ av stöd som getts ut till Östeuropa och före detta Sovjetunionen sedan dess sammanbrott.

– Det resultat som framträder tydligast i studien är att de idéer som är förknippade med svensk folkbildning, till exempel studiecirkelsmetoden, inte bara exporterats och tillämpats på plats hos mottagarna, utan de har också anpassats till de lokala förhållandena, säger Pelle Åberg. Avhandlingen visar dessutom att förhållandet mellan samarbetspartners och de strategier som svenska organisationer valt påverkar både hur projekten upplevts och koms ihåg likväl som de resultat de lett till.

Pelle Åbergs studie pekar också på att möjligheten att identifiera sig med samarbetspartnern är viktig. ABF har en stark koppling till arbetarrörelsen och den svenska socialdemokratin medan AHL har haft betydligt mer varierande typer av medlemsorganisationer som inte knutit an till samma typ av gemensam värdegrund. Detta har också i vissa fall inneburit komplikationer i samarbetet. Dessutom visas tydligt att också de svenska organisationerna har fått ut en hel del av dessa internationella projekt. Det rör sig med andra ord ofta inte om en ensidig process utan även de som väntas stå för biståndet kan lära sig mycket.

Avhandlingen visar att förändringar i det som sprids genom denna typ av projekt är en viktig del av processen och inte minst den översättning av idéer och metoder som sker genom den mottagande partnerns ansträngningar att anpassa innehållet till den egna miljön. Dessutom identifieras ett antal aspekter som är viktiga för väl fungerande samarbeten och demokratistödjande insatser såsom närhet, både geografiskt och kulturellt, vilket är nära förknippat till möjligheten att finna gemensam mark och gemensamma värderingar samt att det är viktigt att involvera samarbetspartnern i alla steg av projekten.

Disputationen äger rum fredagen den 30 maj 2008 kl.13.00 i sal MB 503 på Södertörns högskola. Opponent är Professor Mikko Lagerspetz från Åbo Akademi.


Avhandlingens namn: Translating Popular Education – Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia. Avhandlingen finns att ladda ner som pdf på http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=7424.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Pelle Åberg, tfn 08-608 49 55 mobil 070-978 20 60 eller e-post pelle.aberg@sh.se.

För bild
08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera