Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2008

Ny forskning förklarar stamcellers eviga liv

Forskning från Sahlgrenska akademin har kartlagt den molekylära bakgrunden till stamcellers eviga liv. Förhoppningen är att kunskapen ska leda till kliniskt fungerande stamcellsterapi. Resultaten presenteras i den ansedda tidskriften Nature Structural and Molecular Biology.

Stamceller är unika, icke-specialiserade celler med evigt liv, som kan mogna till många olika celltyper. Forskare hoppas därför att stamceller ska kunna ersätta celler som på olika sätt gått sönder i kroppen. Exempelvis kan kanske stamceller reparera hjärtmuskelvävnad som skadats efter hjärtinfarkt och ersätta nervceller som bryts ned vid Alzheimers sjukdom.

När stamceller mognar till en viss celltyp, och får en bestämd funktion, börjar de åldras på ett kontrollerat och förutbestämt sätt.

– Man kan säga att stamceller stämplas med ett ”bäst före datum” under mognadsprocessen. Alla specialiserade celler i vår kropp har därför begränsad livslängd. Anledningen till detta är att kromosomernas ändar, telomererna, fungerar som en DNA-klocka som mäter cellens ålder. Var gång en specialiserad cell delar sig krymper telomerernas DNA. När telomererna blivit för korta slutar cellen dela sig och dör, säger docent Tomas Simonsson, som är en av författarna till forskningsartikeln.

Till skillnad från specialiserade celler kan stamceller genom ett speciellt enzym förlänga telomerernas DNA under celldelningen. På så sätt nollställs DNA-klockan kontinuerligt i stamceller och stamcellerna får evigt liv.

I senaste numret av Nature Structural and Molecular Biology rapporterar ett europeiskt forskarlag med forskare från Sahlgrenska akademin att de lyckats avslöja hur det i detalj går till när den inbyggda DNA-klockan nollställs. Forskarna har undersökt de proteiner som utgör DNA-klockans centrala urverk och kartlagt de molekylära förändringar som styr förlängningen av telomerernas DNA, samt hur dessa förändringar är kopplade till cellcykelns olika faser.

– Forskningen förklarar för första gången den molekylära bakgrunden till stamcellers eviga liv och vi hoppas nu att kunskapen ska underlätta utvecklandet av kliniskt fungerande stamcellsterapi, säger docent Tomas Simonsson

Tidskrift: Nature Structural and Molecular Biology
Artikel: Telomerase recruitment by telomere end-binding protein ß facilitates G-quadruplex DNA unfolding in ciliates
Författare: Katrin Paeschke, Stefan Juranek, Tomas Simonsson, Anne Hempel, Daniela Rhodes och Hans Joachim Lipps

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Docent Tomas Simonsson, telefon: 031–786 3497, 0730–247 257 e-post: tomas.simonsson@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera