Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2008

Effektivare försvar kräver tydligare inriktning

I en ny rapport redovisar FOI-forskaren Peter Nordlund och hans kolleger olika faktorer som påverkar försvarets kostnader och de obalanser i försvaret som försvårar en effektiv försvarsproduktion.

– För att effektivisera försvaret krävs först av allt en tydligare inriktning av verksamheten. Det säger Peter Nordlund, forskare vid FOI som är specialiserad på försvarsekonomi. Valet av inriktning påverkar försvarets uppbyggnad, organisation, personalförsörjning och materielförsörjning vilket i sin tur har stark påverkan på ekonomin.

– Vi har i tidigare rapporter hävdat att de ekonomiska analyserna avsevärt måste förstärkas. Ekonomistyrningen i försvaret är framför allt kameral, man försöker hålla ordning på att pengarna räcker till under innevarande budgetår. Ekonomistyrning som en aktiv del i verksamhetsstyrningen är något helt annat. Det behövs för att förhindra att man hamnar i kortsiktiga ekonomiska besvär.

– Försvaret befinner sig idag i en brytningstid mellan en ny och en gammal verksamhetsidé. Man ska både upprätthålla förmågan till nationellt försvar och göra fredsfrämjande internationella insatser, vilket ofta innebär målkonflikter. Försvarets kostnader är trögrörliga och det finns stora strukturella problem inom försvaret som tar tid att åtgärda. Hur dessa hanteras är avgörande för hur kostnaderna utvecklas och i vår nyutkomna rapport återfinns förslag på hur försvaret kan utformas i balans med medborgarnas krav och ekonomin, avslutar Peter Nordlund.

Kontaktinformation
Kontakt
Peter Nordlund, forskare, peter.nordlund@foi.se 08-555 038 74,
073-444 7674
Maria Hugosson, pressansvarig, maria.hugosson@foi.se, 08-555 031 55,
073-444 7755

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera