Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2008

De glömda verkstädernas historia

Forskningen om 1900-talets industriella utveckling fokuserar ofta på storföretagen, men hur såg utvecklingen ut i små familjeföretag? Bo Larsson beskriver i sin avhandling livet och arbetet för småföretagare med utgångspunkt i två små uppländska verkstäder. Han disputerade vid Uppsala universitet den 16 maj.

I avhandlingen ”De glömda verkstäderna” skildras liv och arbete på två familjeföretag belägna i Teda respektive Torstuna socknar i Uppsala län – Teda fläkt och smide samt Vånsjöbro svets och smide. Båda var verksamma från 1930-talet och hade de omkringliggande jordbruken och större industrier som sina främsta kunder.

Trots att det funnits ett stort antal verkstäder av detta slag förekommer de mycket sparsamt i forskningen om den svenska industriella utvecklingen under förra seklet. Istället karaktäriseras perioden 1930-1980 vanligen som den högindustriella epoken, med storskalighet och rationalisering som utmärkande drag. Ekonomisk-historikern Bo Larsson lyfter därför fram en del av utvecklingen som till stora delar har förbisetts när han analyserar de små verkstädernas betydelse.

Med hjälp av ett stort intervjumaterial kombinerat med fotografier och föremål beskriver han hur produktionen gick till och på vilket sätt olika familjemedlemmar var engagerade i den, vilka kunderna var och vilka som arbetade på verkstäderna. Såväl familjemedlemmar som anställda och kunder hade en nära relation till verkstäderna.

– Avhandlingen visar också att vinst och profit inte var de främsta motiven för verkstadsinnehavarna, berättar Bo Larsson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Bo Larsson, 018-16 91 13, e-post: bo.larsson@upplandsmuseet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera