Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2008

Ny krabba funnen i svenska vatten

En ny sorts krabba har påträffats på svenska västkusten. Krabban, som har sin normala nordgräns utanför Skottland, hittades av studenter som dissekerade en torsk fångad utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Krabbarten Goneplax romboides har sin normala nordgräns utanför Skottland och Shetlandsöarna. Två spektakulära fynd av arten på Bohuskusten antyder att den nu flyttat till svenska vatten.

–Det första fyndet gjorde några elever på vår kurs i fiskekologi, som dissekerade torsk trålad utanför Gullmarsfjorden. I magen på en mindre torsk hittade de en konstig krabba. De gav krabban till sin lärare, som i sin tur gav den till mig, säger Matz Berggren, forskare vid Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet och verksam vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Kristineberg.

Krabban visade sig vara ett exemplar av Goneplax romboides, en art som tidigare inte fångats norr om Shetland, och aldrig i Skagerrak. Exemplaret studenterna fann var i stort sett intakt, vilket innebär att torsken måste ha fångat och ätit krabban just innan den trålades. Det i sin tur betyder att krabban måste ha blivit torskens byte på botten någonstans utanför Gullmarsfjordens mynning.

Bara några veckor senare gjordes under provtagningar ännu ett fynd av samma art, på samma plats.  

–Det tyder på att det första fyndet inte var en isolerad händelse, utan att krabban kan ha etablerat sig i mjukbottnar på västkusten, säger Matz Berggren, som också är ansvarig för kräftftdjur i arbetet med Nationalnyckeln.

Goneplax romboides är en relativt liten krabba, men skiljer sig tydligt från våra inhemska krabbor med sin rektangulära ryggsköld, långa ögonstjälkar och klor, samt svagt gulvita eller rödaktiga färg över kroppen. De infångade exemplaren har nu överlämnats till Göteborgs Naturhistoriska museum.

Fakta Goneplax rhomboides
Namn: Arten saknar svenskt namn, men kallas i Tyskland för Quadratkrabbe och i England för Angular crab

Storlek: Kan bli upp till 37 mm över ryggskölden

Färg och mönster: Ryggskölden är gulaktig till svagt röd/skär, ibland med en violett anstrykning och ofta delad i ett ljust och ett mörkare fält. Klor och ben gulaktiga till blekt orange.

Lever: Påträffas i sitt normala utbredningsområde från strandzonen (sällsynt) och ner till nästan 600 meters djup. Lever normalt på lerbotten eller sandblandad lera där den gräver grunda gångar i sedimentet

Geografisk utbredning: Från brittiska öarna (men är sällsynt i Nordsjön) och söderut ända till Sydafrika. Finns dessutom i hela Medelhavet.

Kontaktinformation
Matz Berggren, Institutionen för Marin Ekologi, Göteborg Universitet:
0523-18532
matz.berggren@marecol.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera