Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2008

EU:s demokratisering kräver nationella initiativ

Björn Lindberg har undersökt möjligheten att öka demokratin inom EU genom ökad konkurrens mellan partierna i EU och val över nationsgränserna. Han kommer fram till att en sådan förändring kräver initiativ och engagemang från partierna på nationell nivå. Disputationen äger rum den 22 maj vid Uppsala universitet.

I sin avhandling utvärderar Björn Lindberg partiernas betydelse för EU:s demokratisering. I representativa demokratier har politiska partier framgångsrikt fungerat som överförare av väljarnas åsikter till politik. Vissa forskare hävdar därför att ökad konkurrens mellan partier i EU skulle göra unionen mer demokratisk, medan andra menar att de europeiska partierna skulle kunna kollapsa av det offentliga trycket som skulle bli resultatet av ökad politisk konkurrens.

Eftersom sammanhållna partier är en förutsättning för en fungerande representativ demokrati har Björn Lindberg analyserat hur partigrupper i EU-parlamentet skulle kunna åstadkomma sammanhållet röstbeteende över nationsgränserna. Hans analys visar att de två största partigrupperna har disciplinära åtgärder att ta till mot individuella medlemmar som röstar illojalt. Men den visar också att partiguppens ledning inte kan bestraffa de nationella partidelegationerna. Sammanhållna partier är därför beroende av ett frivilligt samarbete mellan nationella partidelegationer inom varje partigrupp.

Hans slutsats är att det blir svårt för partigrupperna att upprätthålla sammanhållna val om det offentliga trycket på parlamentsledamöterna ökar genom en mer öppen politisk ordstrid på en europeisk nivå.

– Ansvaret för en framgångsrik demokratisering av den europeiska unionen genom partikonkurrens ligger alltså i de nationella partiernas händer, säger Björn Lindberg.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Björn Lindberg, mobilnummer: 073-634 62 68, eller e-post: Bjorn.Lindberg@statsvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera