Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2008

Promiskuösa strandsnäckor i ung forskning

Honsnäckans rörlighet är mycket begränsad, vilket ökar risken för incest. Det löser snäckan genom att ha upp till 22 olika partners på en enda kull. Det framgår av två unga gymnasieelevers projektarbete vid Göteborgs universitet.

Under två veckor har de unga forskarna Johan Boström och Tobias Hofving från Donnergymnasiet i Göteborg utnyttjat resurserna vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Tjärnö, för att med hjälp av forskarna vid Institutionen för marin ekologi specialstudera en av havets mer förborgade hemligheter: hur många partners en honsnäcka kan ha. Forskningen har nu belönats med Unga Forskares Linnépris – och resultaten är så uppseendeväckande att Göteborgs universitet erbjudit ungdomarna att fortsätta sina studier över sommaren, för att studera ytterligare fyra snäckfamiljer.

–Med avancerade DNA-metoder har vi kommit fram till att strandsnäckan Littorina saxatilis kan ha hela 22 partners på en enda kull. Syftet är förmodligen att undvika incestproblem, alltså att två individer med för lika gener parar sig med varandra, förklarar Johan Boström.

–Just snäckan löper stor risk för incest på grund av extremt begränsad rörlighet, men löser alltså det genom att se till att alla barn får olika fäder och därmed olika gener, säger Tobias Hofving.

Strandsnäckans polyandri innebär att en hona kan bära 23 uppsättningar DNA inom sig samtidigt. Om hon då råkar lossna och flyter iväg en bit kan hon alltså ensam starta en ny population – något som kraftigt förstärker snäckans migrationskapacitet.

Förutom Linnépriset vann Johan Boström och Tobias Hofving nyligen första pris vid Utställningen Unga Forskare, Sveriges största utställning för naturvetenskapliga projektarbeten på gymnasiet. De får därmed representera Sverige vid den kommande världsutställningen för unga forskare i Atlanta, USA. De bästa projekten där får dela på hela tre miljoner dollar i forskarstipendium.

–Över en miljon ungdomar över hela världen har tävlat för att komma dit, så det är naturligtvis jätteroligt, säger Johan Boström och Tobias Hofving.

Sven Lovén-centrum för marina vetenskaper och Institutionen för marin ekologi på Tjärnö och Kristineberg startar i höst en Ungdomsforskarskola, där laboratorium, fartyg och utrustning öppnas för Bohusläns högstadie- och gymmnasieelever. Ett 100-tal elever får då möjligheten att forska “på riktigt”, och under handledning av institutionens doktorander utföra egna studier och fältarbeten. Projektet drivs med hjälp av 650 000 kronor från Gustaf B. Thordéns Stiftelse.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Johan Boström, Donnergymnasiet: 0708-383 715
johanbostrom@gmail.com

Martin Larsvik, informatör Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet: 0526-68621; 0702-204260

Kerstin Johannesson, professor Institutionen för marin ekologi: 0526-686 11

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera