Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2008

Livets mening fångas i samtal med andra men upplevs inifrån

Hur upplever vi känslan av mening i livet och vad är det som behövs för att vi ska kunna granska, värdera och kanske omvärdera vad som är meningsfullt? Religionsfilosofen Lena Edlund ger i sin avhandling en bild av detta baserad på ett brett spektrum av filosofiska tankegångar. Den 16 maj disputerar hon vid Uppsala universitet.

Hur ska vi människor kunna fånga det som vi stundtals upplever glider mellan fingrarna på oss, nämligen upplevelsen av det meningsfulla i livet. I sin avhandling har Lena Edlund upp denna fråga och formar ett synsätt på vad existentiell mening är och hur vi objektivt ska kunna granska olika uppfattningar om existentiell mening.

– Jag har velat skriva något som passar vår tid där många kulturer och synsätt ska möta varandra och där nyhetsrapportering och information ständigt påminner oss om livets skörhet. Det skapar svårigheter för oss att upprätthålla värden som vi tror på, säger hon.

Enligt Lena Edlund kan flyktigheten bero på att mening upplevs i nuet och inifrån oss själva. Vi kan alltså aldrig ensamma fånga det meningsfulla i livet som helhet. Det större perspektivet får vi bara tillsammans med andra, då kan vi lägga ihop våra erfarenheter och göra våra livsberättelser till ett större helt.

– Det är också i samtalet med andra människor som det blir möjligt att granska existentiell mening.

Hon undersöker vidare vilka förutsättningar som behövs för att vi ska kunna granska något så subjektivt som existentiell mening på ett objektivt sätt. Det finns fler områden i våra liv där vi behöver använda objektivitet utan att ha empiriska data, till exempel i utformandet av politiska värden och inom hälsovården eller journalistiken.

– I all sådan granskning och bedömning behöver vi samtalspartners för att kunna göra korrekta bedömningar.

Hon använder tankegångar både från analytisk och kontinental filosofi och går igenom ett brett spektrum av filosofiska områden för att visa att många olika filosofiska frågor hör samman och att det uppstår andra frågor när vi för samman dem, än när vi granskar varje område för sig.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lena Edlund, tel: 0270-695-30, 070-697 52 50, e-post: Lena.Edlund@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera