Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2008

Stresstålig bakterie bryter ner gifter

Inom biosanering drar man nytta av mikroorganismers förmåga att bryta ner miljögifter. Jordbakterien Arthrobacter chlorophenolicus lever av vissa miljögifter och omvandlar dem till ofarliga ämnen. I sin doktorsavhandling vid SLU visar Maria Unell bland annat att denna bakterie använder en ovanlig nedbrytningsväg, och att den oväntat bryter ner det giftigaste ämnet först.

Jordbakterien Arthrobacter chlorophenolicus kan bryta ner 4-klorfenol och vissa andra ringformade ämnen. 4-klorfenol är en vanlig naturförorening i mark, t.ex. vid gamla träskyddsindustrier, eftersom det har använts som träskyddsmedel. Det bildas även vid förbränning av sopor eller klorblekning av papper och ingår i kreosot, som används till impregnering av t.ex. telefonstolpar.

A. chlorophenolicus kan växa under för bakterier svåra förhållanden i jord, såsom låg temperatur eller kraftiga temperaturväxlingar. Detta, i kombination med att bakterien kan växa på ovanligt höga halter av de olika fenolerna, gör att den är intressant för biosanering.

I sitt doktorsarbete vid SLU har Maria Unell studerat hur A. chlorophenolicus bryter ner fenoler och hanterar stress. Hon har bland annat upptäckt att den bryter ner 4-klorfenol genom en effektiv nedbrytningsväg som inte setts hos syrekrävande bakterier förut.

När celltillväxten på en blandning av olika fenoler studerades visade det sig att fenolerna bröts ner i en oväntad ordning, med den giftigaste fenolen först och den minst giftiga sist.

Flera av bakteriens anpassningar till ökande koncentrationer av olika fenoler och till olika temperaturer har undersökts. I en studie av de proteiner som producerades under dessa olika förhållanden sågs både kända och nya anpassningsmekanismer.
A. chlorophenolicus alla gener har nu sekvenserats, och nya rön om genomets struktur, anpassningsmekanismer och möjligheter att bryta ner olika ämnen har kunnat utläsas.
—————–
Magister i biologi Maria Unell, institutionen för mikrobiologi försvarar sin avhandling med titeln ”Physiological, Genetic and Proteomic Characterization of Arthrobacter chlorophenolicus During Growth on Different Phenolic Substrates or Temperatures”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: Torsdagen den 15 maj 2008
Plats: Genetikcentrum, SLU, Ultuna
Opponent: Professor William Mohn, Canada.

Detta och övriga pressmeddelanden från SLU
http://www.slu.s e/?id=102

Kontaktinformation
Mer information
Maria Unell, 018-67 33 27, 073-807 49 80, Maria.Unell@mikrob.slu.se
Maria kommer från Torpsbruk i Småland.

Abstract och avhandlingen i sin helhet
http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001751/
Institutionen för mikrobiologi, om Marias forskning
http://www.mikrob.slu.se/ShowPage.cfm?OrgenhetSida_ID=4285

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera