Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2008

Beskattningen hinder för utländsk pensionsförsäkring

Även om det nyligen blivit möjligt att flytta sitt pensionssparande utomlands är sparande i utländsk pensionsförsäkring långt ifrån problemfritt. Det svenska systemet för beskattning av pensionsförsäkringar fungerar nämligen inte i ett internationellt sammanhang. Den internationella beskattningen av pensionsförsäkringar är inte anpassad för dagens rörliga pensionsförsäkringsmarknad. Det menar Nina Ewalds vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den 23 maj disputerar hon på avhandlingen “Internationell beskattning av pensionsförsäkringar – det svenska skattesystemet i gränsöverskridande situationer”.

Undersökningen i avhandlingen visar att det svenska systemet inte fungerar i gränsöverskridande situationer. Bland annat blir den skattskyldige i flera fall föremål för dubbelbeskattning som inte kan undanröjas eller lindras med tillämpning av skatteavtal eller andra metoder. Ett centralt problem är att olika stater ställer olika villkor för att en pensionsförsäkring skatterättsligt ska omfattas av de gynnsamma skattebestämmelser som normalt gäller för inhemska pensionsförsäkringar. Det här kan till exempel i Sverige innebära att premierna för en utländsk pensionsförsäkring inte är avdragsgilla eller undantagna från skatteplikt då försäkringen inte uppfyller de svenska villkoren.

I avhandlingen granskas skattekonsekvenserna av det svenska systemet för beskattning av pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar i ett antal konkreta gränsöverskridande situationer mellan Sverige och en annan med-lemsstat inom EU – Finland. Det svenska systemet skiljer sig från systemen i de flesta andra västeuropeiska medlemsstater genom att avkastningen på det sparade försäkringskapitalet beskattas både löpande och i samband med att pensionsbeloppen betalas ut. I de flesta andra medlemsstater, däribland Finland, beskattas endast utfallande pensionsbelopp. Resultaten av undersökningen är därmed av intresse även i förhållande till andra medlemsstater.

Nina Ewalds disputerar den 23 maj klockan 10.15 i hörsal 8, hus D, Universitetsv. 10. Opponent är Edward Andersson från Helsingfors.

Kontaktinformation
Nina Ewalds nås på e-post nina.ewalds@juridicum.su.se, tfn 08-16 38 17, mobil 070-777 69 07. För porträttbild på Nina Ewalds gå till www.juridicum.su.se/jurweb/Nina_Ewalds_webb.jpg (webbformat) eller http://www.juridicum.su.se/jurweb/Nina_Ewalds_tryck.zip (tryckformat). Fotograf är Staffan Westerlund, mobil 073-784 5031, e-post staffan.westerlund@juridicum.su.se. Han kan även kontaktas vid eventuella frågor om disputationen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera