Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2008

Överflödig förberedelse för tarmoperationer

Den för patienten påfrestande tarmrengöringen inför operationer i grovtarmen har ingen betydelse för mängden komplikationer och kan slopas, skriver Bärbel Jung i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 16 maj.

Tarmrengöringen, som är påfrestande och ofta kräver förlängd vårdtid före operationen, är praxis inför grovtarmskirurgi men kan enligt avhandlingen överges. Det här är en fråga som har debatterats i många år. Slutsatsen baseras på en stor studie med data från 21 sjukhus där hälften av patienterna fick tarmrengöring före operation och jämfördes med den hälft som inte fick det. Man såg ingen skillnad efter grovtarmskirurgi mellan de båda grupperna när det gällde komplikationer som hjärt- och kärlpåverkan, allmänna infektioner och mer specifika komplikationer till denna typ av kirurgi.

I en uppföljande studie studerades patienternas återhämtning och upplevelser efter operationen. Där visade det sig att tarmvanorna återställs snabbare utan tarmrengöring samt att mer än hälften av de patienter som fick tarmrengöring behövde hjälp med detta. Upplevelserna av smärta, aptitproblem eller illamående efter operationen skiljde sig inte mellan grupperna. En särskild bakteriologisk studie visade att bakteriehalten i tarmslemhinnan inte påverkas av tarmrengöring, vilket inte tidigare varit känt.

I avhandlingen framgår dessutom att äldre patienter med ändtarmscancer inte behandlades med samma metoder som yngre under perioden 1995—2004. Den vanligaste behandlingen vid ändtarmscancer är kirurgiska ingrepp, ibland kombinerade med strålbehandling. I mer avancerade fall ges cellgifter. Eftersom medelåldern stiger i den västerländska befolkningen har intresset på senare år riktats särkilt mot behandling av äldre patienter med tumörsjukdomar.

För att kunna planera forskningsprojekt kring behandling av ändtarmscancer hos äldre är det viktigt att få en uppfattning om skillnader i behandling av äldre och yngre patienter. Den andra delen av avhandlingen utnyttjar därför data från ett register över alla patienter med ändtarmscancer i Sverige. Studien visar att både operationsmetoderna och andelen patienter som får strålbehandling skiljer sig mellan äldre och yngre, men besvarar inte frågan om den givna behandlingen är den riktiga för respektive åldersgrupp.

Fredag 16 maj försvarar Bärbel Jung, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On effectiveness in colorectal surgery. Mechanical bowel preparation or not in elective colonic surgery and treatment options for elderly patients with rectal cancer.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Svante Nordgren, Göteborgs Universitet.

Kontaktinformation
Bärbel Jung är överläkare vid kirurgiska kliniken, Visby Lasarett, och doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Hon kan nås på tel. 0708-260713,
e-post barbel.jung@hsf.gotland.se

Porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera