Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2008

Stabil berggrund för slutförvaring

Det är ännu inte klart var använt svenskt kärnkraftbränsle ska slutförvaras. Men vilket av de kvarvarande alternativen man än stannar för – Oskarshamn eller Forsmark – är platserna ur bergrundsgeologisk synvinkel stabila. Det framgår i en ny doktorsavhandling vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet.

Pia Söderlund har kartlagt den geologiska utvecklingen i de båda områdena och i dagarna disputerat på en doktorsavhandling baserad på dessa undersökningar. Det kommer att ta 100 000 år innan kärnkraftsavfallets joniserande strålning har avklingat till samma nivå som den naturliga bakgrundsstrålning vi ständigt är utsatta för. För en geolog är dock 100 000 år en tid kort som ett ögonblick.

– Vi vet av tidigare undersökningar att berggrunden vid Forsmark bildades någon gång för 1 900 – 1 850 miljoner år sedan, säger Pia Söderlund. Då stötte en kontinentalplatta och en oceanisk platta samman i området. Granitberggrunden i Forsmark bildades på tiotals kilometers djup och har sedan dess främst genom erosion lyfts upp mot jordytan. Berggrunden i Oskarshamn är något yngre – 1 800 miljoner år – och bildades förmodligen inte lika djupt ner. Där var orsaken till processen att magma från jordens inre försökte tränga sig upp. Om det ledde till vulkanism vet vi inte; eventuella spår av vulkaner är i dag helt utplånade.

Det främsta syftet med Pia Söderlunds undersökningar har varit att kartlägga hur temperaturen i berggrunden har förändrats genom årmiljonerna. Det har gjorts med analyser av radioaktiva isotoper i mineraler som hornblände, biotit, muskovit och apatit. Från ca 800 grader har temperaturen sjunkit till 300 grader. Vid Forsmark skedde detta för 1 700 miljoner år sedan och vid Oskarshamn för 1 400 miljoner år sedan. Sedan dess har temperaturen sjunkit ytterligare. För ca 100 miljoner år sedan var temperaturen nere på 50 grader. Slutförvaringen är tänkt att ske på 500 meters djup; där är temperaturen i dag 10-15 plusgrader.

– För att kunna förstå den geologiska framtiden måste vi kartlägga den geologiska historien. 100 000 år är en kort tid i jordens historia, och Oskarshamn och Forsmark befinner sig i stabila geologiska miljöer, säger Pia Söderlund.

Kontaktinformation
Pia Söderlunds avhandling heter 40Ar-39Ar, AFT och (U-Th)/He thermochronological
implications for the low-temperature geological evolution in SE Sweden. Hon nås för
ytterligare information på tel 0734 012 789 eller via e-post: Pia.Soderlund@ geol.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera