Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2008

Bättre vård efter höftfraktur

Många äldre patienter som fått en höftfraktur riskerar att drabbas även av akut förvirring. Detta hänger samman med olyckan och smärtan, men också med långdragna och besvärliga procedurer på sjukhuset. En forskargrupp i Lund har testat ett nytt genomtänkt sätt att ta hand om dessa patienter, med så bra resultat att det blivit rutin vid Universitetssjukhuset i Lund och i ambulanssjukvården.

Gamla människor med höftfraktur är inte någon högstatusgrupp, inte heller en grupp som högljutt kräver sina rättigheter. Därför har dessa patienter – merparten kvinnor – ofta kommit i kläm i vården. De har till exempel fått ligga länge på en hård brits på akuten, fått vänta länge på smärtlindring, drabbats av för låg syrgasmättnad i blodet, skjutsats tillbaka till akuten sedan de röntgats i stället för att komma till en vårdavdelning med en bekväm säng, fått för lite näring och för lite vätska…

Resultatet har blivit ett ökat lidande för patienten samt en högre risk för förvirring. Akut förvirrade patienter har i sin tur en högre risk för både komplikationer och dödsfall efter höftfrakturen.

– Vårt mål var att förbättra behandlingen så att så många patienter som möjligt skulle slippa förvirringstillståndet, som är mycket obehagligt för patienten, säger sjuksköterskan och vårdforskaren Karin Björkman Björkelund. Hon beskriver förändringarna och deras resultat i sin avhandling från Lunds universitet.

Det handlar inte om några stora och dyra förändringar, utan i huvudsak om mer genomtänkta rutiner. Numera får höftpatienterna syrgas, dropp och smärtlindring redan i ambulansen. Väntetiderna i olika moment har minskats så långt det är möjligt, och personalen försöker att noga se till att patienterna inte blir uttorkade, får för låg syrgasmättnad i blodet, för lågt blodvärde eller nya smärtor. På så sätt har insjuknandet i förvirring minskat klart, i avhandlingens studie med hela 64 procent.

– Det fanns redan forskning som visade värdet av en del av dessa åtgärder. Vi införde också aktiv behandling redan i ambulansen. Hade det rört sig om en annan patientgrupp, så hade den här sortens åtgärder säkert införts mycket tidigare… tror Karin Björkman Björkelund.

Det nya omhändertagandet tillämpas nu på alla höftfrakturpatienter som kommer till Universitetssjukhuset i Lund. Även andra sjukhus har intresserat sig för vårdprogrammet, eftersom det gynnar både patienterna, sjukvården och samhället.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter ”Acute confusional state in elderly patients with hip fracture. Identification of risk factors and intervention using a prehospital and perioperative management program” och läggs fram den 9 maj. En engelsk sammanfattning finns på www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1057226. Karin Björkman Björkelund träffas på tel 046-222 18 54 eller 0705-77 17 29, e-post karin.bjorkman_bjorkelund@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera