Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2008

Bättre förpackningar kan spara mat och miljö

Trots brist på livsmedel i världen och ökade matpriser, går nära 20 procent av all mat i Sverige rakt i soporna. Det gäller för såväl storhushåll och restauranger som hemma i köket. En del av förklaringen ligger i förpackningarnas utformning, visar en studie vid Karlstads universitet.

-Förpackningar som utformas efter kundernas behov och som samtidigt tar hänsyn till hela livsmedelskedjans miljöpåverkan, kan bidra till att mindre mat slängs och att koldioxidutsläppen minskar, säger Helén Williams, som forskar inom miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Helén Williams har nyligen genomfört en studie tillsammans med kollegorna Fredrik Wikström, lektor i miljö- och energisystem och Martin Löfgren, lektor i företagsekonomi och knuten till CTF-Centrum för tjänsteforskning.Den visar på kopplingen mellan kunders behov och förpackningars utformning och miljöpåverkan. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Journal of Cleaner Production. Även EU-kommissionen har uppmärksammat arbetet genom att göra en sammanfattning av rapporten i nyhetsbrevet Science for Environment Policy news alert.

Som konsumenter tror vi ofta att det är ekonomiskt och miljömässigt bra med veckohandling av stora förpackningar. Och visst är storpack fördelaktigt ur
transport- och tillverkningsperspektiv. Men när vi slänger varorna i soporna, till exempel brödet som blivit för gammalt och den prickiga korven som surnat, påverkar vi miljön betydligt mer. Det vi slänger har också betydelse för ekonomin. Ett genomsnittligt hushåll lägger cirka 30 000 kronor per år på livsmedel och ett spill på 10 procent motsvarar 3 000 kronor.

-Livsmedelssektorn i världen medför ungefär lika stor klimatpåverkan som hela transportsektorn, berättar Fredrik Wikström, lektor i miljö- och energisystem. Dessutom bidrar livsmedelssektorn till många av våra andra miljöproblem, till exempel övergödning.

I studien kombinerades forskning om förpackningsdesign och vad kunder upplever som attraktiva förpackningar med hög kvalitet, med forskning om miljöpåverkan. Livsmedelsförluster tas sällan med i livscykelanalyser av livsmedelsförpackningar och det är ännu ovanligare att också kunskap om kundernas beteende kommer med i beräkningen. Studien kopplar ihop viktiga kundbehov med miljöpåverkan. Det kan hjälpa förpackningsutvecklare att se till helheten och därmed utforma förpackningar som bättre bidrar till minskat spill av livsmedel.

– Tittar man sig omkring i livsmedelsbutikerna idag, så kan man tyvärr se en rad exempel på nya förpackningslösningar som snarare bidrar till ett ökat spill, till exempel plastskruvkork på yoghurtkartonger. Förpackningens utformning påverkar i hög grad hur mycket mat som går förlorad och vilken miljöpåverkan som sker. Men vi menar att även kundernas beteende måste tas med i ett tidigt skede för att få en helhetsbild, säger Martin Löfgren, forskare vid CTF – Centrum för tjänsteforskning.

Många konsumenter tycker att det är svårt att veta hur man ska välja miljömässigt bra och klimatsnåla livsmedel.

– Ett enkelt sätt att bidra till minskad miljöpåverkan är helt enkelt att försöka minska på spillet säger Helén Williams.

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Helén Williams, Doktorand i miljö-och energisystem, telefon: 054 – 700 1850 eller 0733-655491, e-post: helen.williams@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera