Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2008

Sverigedemokraterna skapar positiv självbild, visar forskningsrapport

Vilka bilder av Sverigedemokraterna förekom efter valet 2006 i svenska medier? Det behandlar Tom Nilsson och Anders Hellström, båda forskare i statsvetenskap på institutionen Globala politiska studier, i forskningsrapporten ”We are the Good Guys: Europeanization of neo-nationalism, the case of Sweden”.

I valet 2006 gick Sverigedemokraterna (SD) starkt fram i Sverige, särskilt i Skåne. Svenska medier och politiska partier var tvungna att förhålla sig till ett nynationalistiskt parti som nu hade etablerat sig på den svenska politiska arenan och tagit fäste i det svenska samhället.

2007 tilldelades Tom Nilsson och Anders Hellström 200 000 kronor av Malmö högskola för ett forskningsprojekt kring debatten om Sverigedemokraterna. Nilsson och Hellström har framförallt fokuserat på de argument som används i debatter om demokrati och kultur. Flera återkommande budskap används i debatten kring Sverigedemokraterna visar rapporten.

Tom Nilsson och Anders Hellström undervisar och forskar båda två på institutionen Globala politiska studier.

– Vi har läst en rad artiklar i flera olika dags- och kvällstidningar, både lokala och rikstäckande, och analyserat det som skrivs, säger Tom Nilsson.

Vissa etablerade partier som före valet vägrat att offentligt debattera med SD väljer nu en ny strategi. De bjuder in Sverigedemokraterna till debatt och försöker istället ge SD dåligt rykte genom att poängtera partiets brist på erfarenhet av politiskt arbete samt deras främlingsfientliga åsikter och värderingar. Samtidigt skapar de nya, ibland krystade, koalitioner och försöker mota ut SD. Detta ger SD bränsle för att påpeka att demokratin i Sverige används för att diskriminera och SD får rollen som underdog eller ”demokratisk martyr”.

– De etablerade partierna hamnade i en svårt sits eftersom de vill kritisera SD men inte deras väljare. Det är alltså väldigt besvärligt att avfärda SD på grundval av att de skulle vara demokratiskt tvivelaktiga. Man försöker istället skildra SD som tokstollar eller clowner men det fungerar inte riktigt, säger Tom Nilsson.

SD själv å sin sida jämför sig ofta med något som är gott och positivt visar rapporten. Gemensamma värderingar kring demokrati och mänskliga rättigheter lyfts ofta fram och SD jämför sig själva med de gamla socialdemokraterna under Per Albin Hanssons tid. Samtidigt stödjer sig partiet också gärna på politisk retorik som grundar sig på rädsla eller fruktan inför det okända i det omgivande samhället och övriga världen.

– Sverigedemokraterna har varit framgångsrika på att genom en retorik skapa en positiv självbild kring partiet. De jobbar med att få bort stämpeln som ett främlingsfientligt parti med mörkt och smutsigt förflutet, säger Anders Hellström.

Svensk media i sin tur har blivit anklagad för att spegla en vriden syn på verkligheten, för att marginalisera skilda röster och för att framhäva vissa medan man tystar ner andra grupper i samhället. SD:s representanter känner sig missförstådda och skyller media för att gå den elitistiska majoritetens ärenden. Journalisten Pernilla Gudmundsson framhåller bland annat i en artikel i Helsingborgs Dagblad att journalister systematiskt stödjer en världsuppfattning som delar upp människor i vi och dem. Dessutom tas ofta etnicitet upp i samband med rapporteringen av sociala problem.

Men mycket av rapporteringen av och debatten kring Sverigedemokraterna i media handlar inte bara om demokrati. Lika ofta handlar budskapen om kultur. Detta handlar i sin tur om värderingar, perspektiv och ideologier. Och för Sverige liksom för övriga europeiska länder handlar det om identitet och självbild. Bland annat kom debatten i media att handla om vad som är svenskt eller vem som är svensk. Till exempel påpekade ledande SD-politiker att Zlatan Ibrahimovic inte är svensk.

– SD vill inte kalla sig rasister men framhåller att de är missnöjda med svensk integrationspolitik. De använder retoriska budskap som ”vi talar sanning” och ”vi säger det alla redan vet och tänker”. Utifrån en statisk monokulturell uppfattning om ”det svenska” spelar de på nostalgiska känslor kring folkhemmet och det ”gamla och bättre” Sverige. Men faktum är att SD har en väldigt vag bild av vad som egentligen är svensk kultur. Här försöker de därför istället ofta exploatera människors rädsla för förändringar, säger Anders Hellström.

– Det är viktigt att inte stigmatisera eller marginalisera SD. Deras uppfattningar, värderingar och föreställningar finns inom alla partier och bland olika samhällsgrupper. Inte bara SD, utan flera ledande samhällsdebattörer återkommer till integrationspolitikens misslyckande som en förenklad förklaring till orosstämningar i samhället. Det stämmer inte. Jämför man Sverige med Storbritannien som ofta lyfts fram som framgångsrikt på integration är Sverige bättre. Jag tror att man måste lyfta blicken och ta fram mer studier och jämföra sig med andra länder, säger Tom Nilsson.

Forskningsrapporten presenterades på en internationell konferens i franska Rennes i april.

Kontaktinformation
Tom Nilsson
E-post: tom.nilsson@mah.se
Telefon: 040 – 6657000

Anders Hellström
E-post: anders.hellstrom@mah.se
Telefon: 040 – 6657000

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera