Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2008

Shopping, stadsomvandling och platsers betydelse

Att shoppa är inte bara en viktig del i det vardagliga livet – det påverkar också utformningen av staden. Den privata konsumtionen framhålls dessutom som allt mer betydelsefull för den urbana utvecklingen och samhällsekonomin. Hur staden formas av och samtidigt formar den vardagliga konsumtionen utforskas i en ny avhandling i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Den globala kulturella ekonomin och den teknologiska utvecklingen har ökat möjligheterna att konsumera var, när och hur som helst samtidigt som upplevelsen och platsen för konsumtion har blivit allt mer betonad. Detta har skapat förändrade förutsättningar och utmaningar för det vardagliga urbana livet, stadens utformning och kommersen.

Det är idag möjligt att inhandla och överföra varor och tjänster praktiskt taget överallt. I sin avhandling i kulturgeografi vid Stockholms universitet visar Lukas Smas att platser fortfarande är mycket betydelsefulla både materiellt och socialt för vår konsumtion.

– Att konsumera är ett vardagligt projekt som bland annat kan handla om att shoppa kläder, ta en kopp kaffe eller nedladdning från Internet. Konsumtion är ett materiellt, kulturellt och ekonomiskt projekt men också i allra högsta grad ett geografiskt projekt, betonar Lukas Smas.

I avhandlingen utforskas relationerna mellan stadsomvandling och vardaglig konsumtion teoretiskt men med praktiska exempel ur två olika vinklar. För det första analyseras olika konsumtionsprojekt och produkter som att shoppa kläder, dricka kaffe och köpa böcker med fokus på konsumenters och produkters geografiska rörlighet.

Avhandlingen visar att ur ett geografiskt perspektiv har exempelvis e-handel stora likheter med traditionell detaljhandel och postorder men färre likheter med andra Internetaktiviteter som nedladdning av musik och filmer vad gäller distribution och tillgänglighet.

– Dessa nya konsumtionsformer framhåller också hemmet som en plats för shopping. Ofta är också platsen och de sociala relationerna en viktig del av konsumtionsupplevelsen vilket kaféer och restauranger illustrerar, säger Lukas Smas.

För det andra analyseras omvandlingen av olika konsumtionsplatser i Stockholms city och de olika aktörer och processer som är med och skapar dessa platser. Avhandlingen visar att konsumtionsplatser som till exempel butiker, passager och gallerior formas i samspel av hur så väl konsumenterna handlar och personalen arbetar, som av politiker och planerares beslut samt olika nationella och internationella fastighetsaktörer.

Konsumtion och handel har historiskt varit en viktig del i staden och de sociala relationerna har länge varit en viktig del av att konsumera. Att spatsera runt och shoppa längs stadens gator är exempelvis ingen ny företeelse utan har praktiserats av såväl män som kvinnor under olika epoker.

– Ur ett urbangeografiskt perspektiv uppvisar konsumtionspraktiker och platser för konsumtion både historisk kontinuitet och förändring. Det är framför allt möjligheten att shoppa och betoningen av konsumtion som har förstärkts vilket understryks av den samtida stadsplaneringen och utformningen av staden, säger Lukas Smas.

Avhandlingens namn: Transaction Spaces: Consumption Configurations and City Formation

Kontaktinformation
Ytterligare information
Lukas Smas, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 070-3246564, 08-6747853, e-post lukas.smas@humangeo.su.se, hemsida http://people.su.se/~lsmas/

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera