Artikel från Uppsala universitet
22 april 2008

Vassare läkemedelsframställning med datorns hjälp

För snabb, säker och billig framställning av läkemedel behövs fördjupad kunskap om de industriella processerna. Jörgen Samuelsson har i sitt avhandlingsarbete gjort avsevärda framsteg när det gäller kromatografi, den vanligaste industriella tekniken för rening och analys av läkemedel. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 25 april.

För snabb, säker och billig framställning av läkemedel behövs fördjupad kunskap om de industriella processerna. Jörgen Samuelsson har i sitt avhandlingsarbete gjort avsevärda framsteg när det gäller kromatografi, den vanligaste industriella tekniken för rening och analys av läkemedel. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 25 april.

Det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har nyligen gått ut med kraftfulla rekommendationer till industrin att förbättra kunskapen om processerna så att läkemedel kan framställas säkrare och med färre produktionsstörningar. Jörgen Samuelsson har i sin avhandling fokuserat på modern kromatografi, som är den dominerande industriella tekniken för rening och analys av läkemedel. Han har utvecklat nya tekniker som ger djupare information om separationsprocessernas mekanismer.

Idag har de kromatografiska processerna förfinats tekniskt i sådan grad att de till och med klarar av att separera så kallade spegelbildsmolekyler från varandra. Samtidigt har under de senaste femton åren datorbaserade metoder utvecklats i syfte att förstå och optimera separationsprocessen. Dessa metoder har lett till att man nu helt kunnat ersätta de tidigare så kallade ”trial-and-error”-metoderna, som innebar både dyra och tidskrävande experiment.

Användningen av datorsimuleringar kan resultera i säkrare och billigare läkemedel med processer som ger lägre miljöpåverkan. Men metoderna har också medfört ökade krav på tillförlitlig datainsamling. Jörgen Samuelsson har genom sitt avhandlingsarbete avsevärt förbättrat befintliga tekniker för datainsamling, bland annat genom att lyfta ut delar i teknikerna som varit felaktiga. Han har också upptäckt osynliga kromatografiska signaler som ger mycket mer exakt och djup systeminformation än de traditionella signalerna. I dessa studier har flera olika metoder utvecklats för att synliggöra sådana signaler.

Jörgen Samuelssons nya tekniker har verifierats med omfattande studier och teknikerna stämmer mycket väl överens med experimentella separationer. Arbetet har bedrivits med stöd från AstraZeneca AB i Mölndal, Merck i USA och EKA Chemicals i Bohus.

– Metoderna kan hjälpa läkemedelsindustrin att bemöta läkemedelsverkens nya rekommendationer på säker framställning, säger Jörgen Samuelsson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jörgen Samuelsson, tel: 018-471 42 27, e-post: jorgen.samuelsson@ytbioteknik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera