Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2008

Ny strategi för behandling av urinvägsinfektion

Ny strategi för behandling av urinvägsinfektion Urinvägsinfektion är en av de vanligaste förekommande bakteriella infektionerna hos människan. Lovisa Svensson vid Högskolan i Kalmar har undersökt hur gasen kväveoxid kan påverka infektionsförloppet vid en urinvägsinfektion. Forskningen kan i ett senare skede leda till att nya läkemedel utvecklas vilket är ytterst angeläget då traditionella antibiotika genom resistensutveckling riskerar att bli verkningslösa i framtiden.

Urinvägsinfektioner orsakas av att mikroorganismer etablerar sig i urinvägarna som i normala fall är en steril miljö. Sjukdomsalstrande stammar av bakterien Escherichia coli (E. coli) ger upphov till cirka 80 % av alla urinvägsinfektioner. Sjukdomsförloppet inleds vanligtvis genom att bakterier koloniserar urinrörets mynning för att därefter gå upp genom urinröret till urinblåsan där de orsakar blåskatarr. Vissa bakteriestammar kan även vandra högre upp i urinvägarna och infektera njurarna vilket leder till njurbäckeninflammation. Detta är ett allvarligt tillstånd som före antibiotikas tidevarv hade en dödlighet på runt 15 %.

Kväveoxid är en viktig komponent av immunförsvaret och har visat sig ha antibakteriell effekt på en rad olika bakterier. Tidigare studier har visat att kväveoxidkoncentrationen i urinblåsan stiger vid en urinvägsinfektion.

– Det har visat sig att sjukdomsalstrande stammar av E. coli har bättre motståndskraft mot kväveoxid än icke sjukdomsalstrande E. coli stammar, säger Lovisa Svensson. E. coli har utvecklat olika skyddsmekanismer mot kväveoxid till exempel i form av enzym som kan oskadliggöra kväveoxid.

Eftersom sjukdomsalstrande bakterier utsätts för höga koncentrationer av kväveoxid från immunförsvaret är det troligt att dessa skyddssystem är viktiga när bakterierna ska etablera sig i urinvägarna. Ett exempel på ett enzym som skyddar bakterier mot kväveoxid är flavohemoglobin och en ny behandlingsstrategi vid urinvägsinfektion skulle kunna vara att inhibera flavohemoglobin för att på så sätt öka den antibakteriella effekten av kväveoxid.

Lovisa Svensson disputerar den 25 april, 10.00, sal N2007, Västergård, Kalmar med avhandlingen ”Nitric oxide and bacteria-host interactions in Escherichia coli urinary tract infection”. Opponent är professor Jon Lundberg, Karolinska Institutet, Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lovisa Svensson
Tel: 0480- 44 69 13
E-post: lovisa.svensson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera