Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2008

Bästa potatissorterna utprovade

Potatissorterna Superb, Asterix och Melody gav bäst resultat i en sortprovning vid SLU.

Utländska sorter av potatis har under senare år börjat odlas kommersiellt i Sverige utan att ha varit provodlade i nordiskt klimat. SLU-forskare har därför testat 19 sorter i försök i Skåne och Västergötland under 2004 och 2005.

Man jämförde sorternas avkastning, storleksfördelning, sjukdomsangrepp och olika kvalitetsegenskaper med mätarsorterna Asterix, Bintje och King Edward. Med kvalitetsegenskaper menas mekaniska skador, torrsubstanshalt, blöt- och sönderkokning, mörkfärgning efter kokning samt nitrat-, glykoalkaloid*- och C-vitaminhalt.

Efter sammanvägning av resultaten fann man att sorterna Superb, Asterix och Melody gav bäst resultat. Av de här tre sorterna är det den rödskaliga Asterix som är vanligast. Efter King Edward är det den mest odlade höst- och vinterpotatissorten. De båda andra är relativt nya och odlas fortfarande i mer begränsad omfattning.

* Glykoalkaloider (solanin och chokanin) är bitterämnen som ingår i växtens insektsförsvar. De förstörs inte av kokning utan bästa sättet att bli av med dem är att skala potatisen.

Kontaktinformation
Jannie.Hagman@vpe.slu.se, 018-67 14 23, Kerstin.Olsson@ltj.slu.se, 040-41 53 28
Kunskapsbanken, http://www.slu.se/?id=551&puff=215

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera