Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2008

Intelligens och tidsprecision går hand i hand

Personer som får höga poäng på intelligenstest är också bra på att hålla en jämn takt, visar ny svensk forskning. Forskarna tror att hög tidsmässig precision i hjärnans aktivitet kan vara viktigt för de processer i hjärnan som ligger bakom problemlösning och tänkande.

Forskare vid Karolinska Institutet och Umeå universitet har visat att det finns ett samband mellan allmänintelligens och förmågan att trumma en enkel rytm med så jämn takt som möjligt. Forskarna betonar att uppgiften inte har med musikalisk rytmkänsla att göra, utan bara mäter förmågan att vara exakt i tiden. De personer som presterade bäst på intelligenstest uppvisade också minst variation i den jämna rytm de trummade i forskarnas experiment.

– Det är intressant eftersom uppgiften inte innefattar någon form av problemlösning. Oregelbundenheterna i takten uppstår förmodligen på en mer grundläggande biologisk nivå, på grund av ett sorts brus i hjärnans aktivitet, säger Fredrik Ullén som har lett studien i samarbete med Guy Madison vid Umeå universitet.

Enligt Fredrik Ullén tyder resultaten på att den tidsmässiga precision i hjärnans aktivitet som syns när personen bara håller en jämn puls också är av betydelse för de problemlösningsförmågor som mäts med intelligenstest.

– Vi vet att precision på millisekundnivå i nervcellers aktivitet är viktigt både för informationsbearbetning och för processer som har med inlärning att göra, säger han.

Forskarna kunde dessutom visa ett samband mellan hög intelligens, god förmåga att hålla takten, och stor volym vit substans i delar av hjärnans pannlob som är inblandade i problemlösning, planering och hantering av tid.

– Sammantaget tyder det på att en faktor bakom det vi kallar intelligens har en biologisk grund i mängden nervförbindelser i hjärnans pannlob och den stabilitet i hjärnans nervaktivitet som detta ger, säger Fredrik Ullén.

Publikation: “Intelligence and variability in a simple timing task share neural substrates in the prefrontal white matter”, Fredrik Ullén, Lea Forsman, Örjan Blom, Anke Karabanov och Guy Madison, The Journal of Neuroscience, 16 april 2008.

För mer information, kontakta

Docent Fredrik Ullén
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Tel: 08-517 773 55
E-post: Fredrik.Ullen@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-2243895
E-post: Katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera