Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 april 2008

Träning för äldre vinst för alla

Med stigande ålder ökar balansproblem, rädslan för och risken att falla. Fallolyckor som hos äldre ofta leder till frakturer av olika slag. Men nu visar aktuell forskning att bättre rehabilitering och träning både ökar livskvaliteten och minskar risken för fall och frakturer. Vetenskapsrådet har tilldelat Agneta Ståhle vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna en forskartjänst för att studera äldres hälsa, vård och prevention.

Bakgrunden till Agneta Ståhles val av forskningsområde forskning var det faktum att äldre hjärtpatienter inte remitteras till rehabilitering och träning i samma utsträckning som yngre.
– Träning för äldre har varit omdiskuterad. Men det är aldrig för sent att förbättra konditionen, rörligheten och muskelstyrkan efter en hjärtinfarkt, säger Agneta Ståhle. Vinsterna är stora. De hjärtpatienter som tränar orkar mer, fungerar bättre i vardagen och får högre livskvalitet.

Under sitt avhandlingsarbete studerade Agneta Ståhle effekterna av motionsgymnastik i grupp för hjärtpatienter över 65 år. Träningsgruppen motionerade tre gånger i veckan under tre månader medan kontrollgruppen enbart informerades om vikten av träning. Skillnaderna avseende funktionsförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå var slående och en långtidsuppföljning visade att effekterna höll i sig i upp till sex år.

Risken för fall ökar med stigande ålder men fysisk aktivitet bidrar till att förebygga fallolyckor.
– Med en individuellt anpassad och progressiv balansträning kan man öka de reflexmässiga skyddsmekanismerna och därigenom förhindra fall och frakturer, säger Agneta Ståhle. På alla dessa områden har vi oerhört mycket att vinna. Både samhällsekonomiskt och när det gäller enskilda människors livskvalitet. Evidensbaserad rehabilitering kan direkt implementeras inom landstinget och sjukgymnastutbildningen.

Bakgrund
Agneta Ståhle är docent och kliniskt verksam som specialistsjukgymnast i hjärt-kärlsjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2001 är hon redaktör för FYSS, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, en handbok i att förskriva fysisk aktivitet på recept. 1999 disputerade Agneta Ståhle med avhandlingen Physical fitness and quality of life in elderly patients recovering from an acute coronary event. A randomised controlled study on the effects of aerobic group training.

En tjänst vid Vetenskapsrådet kan innehas under maximalt sex år, med omprövning efter tre år.

Kontaktinformation
Agneta Ståhle, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet/Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, mobil: 070-775 71 22, e-post: agneta.stahle@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera