Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2008

God arbetsmarknad för naturvetare

Ungdomars intresse för naturvetenskapliga studier har minskat de senaste åren, både i Sverige och utomlands. Men de som satsar på en naturvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet möter en god arbetsarbetsmarknad. Det visar en omfattande undersökning, där över 700 tidigare studenter har deltagit.

I undersökningen som utförts av naturvetenskapliga fakulteten ingick studenter som tagit naturvetenskaplig examen från Lunds universitet mellan åren 2000-2004. Bara 4 % av de tillfrågade studenterna har varit arbetslösa i mer än 6 månader. Hela 36 % av studenterna fortsätter som forskarstuderande.
Undersökningen visar tydligt att arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan olika typer av naturvetare. Att klumpa ihop och betrakta naturvetare som en enhetlig yrkesgrupp är felaktigt. För tillfället är exempelvis arbetsmarknaden för geologer mycket god.
– Företag inom miljöbranschen och bygg- och gruvindustrin kontaktar ofta mig och frågar om vi har studenter som snart är klara. Det finns ett enormt sug efter utbildade geologer, säger Lena Barnekow som är studievägledare på geologiska institutionen.
Men vad som är efterfrågat på arbetsmarknaden varierar över tiden.
– Därför måste vi ge en utbildning med både bredd och djup så att studenterna får arbete oberoende av vad som är trendigt när deras utbildning är klar. Undersökningen visar att vi är framgångsrika i det arbetet, hävdar professor Olle Söderman som är utbildningsansvarig på naturvetenskapliga fakulteten.
I undersökningen har man frågat studenterna hur utbildningen kan förbättras.
Två saker är genomgående i svaren. För det första vill studenterna redan under utbildningen ha tydligare kontakt med arbetsmarknaden.
– Vi ska bli bättre på att stödja våra institutioners arbete med att bygga upp kontakter med företag och andra avnämare. Andra åtgärder är att bjuda in föreläsare från näringslivet och låta våra studenter göra studiebesök under utbildningen, säger Olle Söderman. Vi ska också bygga upp en webbportal, som ska fungera som en mötesplats mellan före detta studenter vid vår fakultet, företag och våra naturvetarstudenter. I vårt arbete för att öka anställningsbarheten är samarbetet med våra studenter och deras studentkår mycket viktigt. I år har arbetsmarknadsdagar arrangerats där naturvetarstudenterna möter framtida arbetsgivare. Detta kommer att bli ett årligen återkommande arrangemang.
– Vår bestämda mening är att naturvetare är brett användbara i samhället, och att det finns många områden där vi är underrepresenterade. Som exempel behövs politiker med naturvetenskaplig träning, inte minst med tanke på de problem vi står inför när det gäller klimat och miljöfrågor. Ett annat exempel är mediesektorn där journalistkårens naturvetenskapliga kompetens behöver höjas. Därför, och för att visa på alternativa karriärvägar för naturvetare, har vi bl.a. startat en ettårig utbildning i journalistik för naturvetare.

Kontaktinformation
För mer information Olle Söderman 046 – 2228603

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera