Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2008

Stora brister i global vatteninformation

‘- Den global konkurrensen om vatten kommer öka mycket i framtiden på grund av befolkningsökning, klimatförändring, ökande produktion mm. Samtidigt visar vår forskning på brister i den globalt tillgängliga informationen för vatten. Bristerna är så stora att även större förändringar i vattenflöden skulle kunna passera obemärkta på många platser runt världen. Detta säger Fredrik Hannerz som på måndag presenterar sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Forskarsamhället har svårt att säga hur framtidens vattensituation kommer att se ut. Vattenflöden är i sig komplexa och svåra att förstå. Till detta kommer globala förändringar som påverkar dessa flöden. Klimatförändringar gör att vatten omfördelas på stor skala. Vattenanvändning ökar dessutom för att möta behoven från ökad jordbruksproduktion, en ökande befolkning och en allt mer vattenintensiv global ekonomi. I denna situation är det är viktigt att förstå vattensystemet och vad som händer med det för att kunna skapa framtidsutsikter, och för att kunna handla därefter.

Resultaten i avhandlingen går i en annan riktning och visar på systematiska brister i dagens informationshantering. För Sverige visas hur miljöövervakning för vatten missar de områden där föroreningar skulle kunna vara störst. För den globala skalan visas att tillgängligheten till kritisk information faktiskt har minskat de senaste 35 åren och nu nått mycket låga nivåer. Under samma period har det skett stora förändringar i påverkan på vattenresurserna.

– Min forskning visar en stor potential för förbättring av hur samhället på alla skalor hanterar information om vatten. För all den information som redan samlas in kan det göras till en relativt låg kostnad. Det kan få stor effekt för våra möjligheter att upptäcka förändringar i vattentillgång och vattnets kvalitet i tid. En större och kostsammare utmaning är att se över våra prioritering om vilken information vi faktiskt samlar in och hur vi behandlar den.

Disputationen sker kl 13:00 måndagen den 7 april vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Avhandlingen och ytterligare information och presentationen finns att ladda ner på: http://www.diva-portal.org/su/abstract.xsql?dbid=7431

Kontaktinformation
Fredrik Hannerz, mobil 070 48 06 52 (lördag till tisdag lunch) annars +32 497 621 603, e-post fredrik.hannerz@natgeo.su.se
För bild kontakta: 08-16 40 90 eller press@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera