Artikel från Uppsala universitet
4 april 2008

De första människorna kom till Amerika tidigare än man trott

När och hur Amerika befolkades har varit en utdragen vetenskaplig debatt. Med hjälp av DNA-analys av 14 500 år gammal avföring har nu Uppsalaforskare i samarbete med kolleger från bland annat Köpenhamns universitet kunnat bevisa att det fanns indianer i Amerika tidigare än vad man länge har trott. Resultaten av deras forskning publiceras i den ansedda amerikanska tidskriften Science.

Forskarna ansåg länge att Amerika koloniserades relativt sent, för ca 13 000 år sedan. Enligt teorin, som går under namnet Clovis first, skulle de första människorna ha kommit via en isfri korridor som sträckte sig över det område som kallas Beringia från det som idag är östra Sibirien till Alaska.

Teorin har fått sitt namn efter den arkeologiska Clovis-kulturen, som de tidigaste lämningarna ansetts tillhöra. Under senare år har forskare dock ifrågasatt detta scenario, dels för att man fått anledning att tro Clovis kulturen kanske inte är så gammal som man tidigare påstått, dels för att man hittat spår av människor i Amerika som kan vara äldre än 13 000 år.

– Att helt falsifiera teorin har ändå varit svårt, eftersom kritiken mot den främst bygger på kontroversiella dateringar. Men nu har vi lyckats, vår studie innebär den sista spiken i kistan för Clovis first, berättar Anders Götherström vid avdelningen för evolutionsbiologi, Uppsala universitet.

Studien, som letts av forskare vid Köpenhamns universitet och där Uppsalaforskare haft en central roll, visar att det fanns människor i Amerika tusentals år innan Clovis-kulturen existerade.

Argumenten bygger framför allt på två typer av data, C14-dateringar av fosillerad avföring (så kallade koproliter) och DNA-sekvenser som man funnit i den. C14-dateringarna visar att avföringen, som hittats i grottorna Paisley Caves i Oregon, är mer än 14 500 år gammal. DNA-analysen visar i sin tur att avföringen kommer från indianer.

– Våra resultat flyttar bakåt tidpunkten för när Amerika koloniserades med minst tusen år. Däremot motsäger de inte på något sätt teorin om att den viktigaste kolonisationen skedde över Beringia, säger Anders Götherström, som själv har arbetat med att sekvensera DNA från de förhistoriska koproliterna.

Studien är ett samarbete mellan forskare från Sverige, Danmark, USA, Tyskland, Storbritanien och Spanien. Artikeln publiceras i det senaste numret av Science Express, och senare som en vanlig artikel i Science.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anders Götherström, 018-471 64 83, 073-992 78 64, e-post: Anders.Gotherstrom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera