Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2008

Hur resonerar studenter om fusk?

Strulande teknik, tidsbrist och en pressad social situation. Så förklarar sig studenter som hamnat i högskolornas disciplinnämnder misstänkta för fusk. Studenternas syn på fusk är temat för en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Avhandlingen visar hur studenternas argument lyder och hur deras resonemang går. Ytterligare argument som anförs i nämnderna är okunskap om gällande regler eller argumentet att man faktiskt är på högskolan för att lära sig hur vetenskapliga texter bör utformas.

Lars-Erik Nilsson har granskat studenternas argument i disciplinnämnderna när de förklarar hur de ser på att de anklagas för att vilseleda den egna högskolan i samband med examination.

Enligt den senast tillgängliga statistiken från Högskoleverket har antalet studenter som varit föremål för disciplinåtgärder ökat från 127 till 449 mellan 2001 och 2006. Nästan hela ökningen utgörs av plagieringsärenden.

Övriga ärenden gäller otillåtna hjälpmedel i provsalar, ändrade provresultat eller otillåtet samarbete.

– Det finns en oro inom utbildningsväsendet att fusk urholkar utbildningskvaliteten och en misstänksamhet mot att studenter använder Internet och annan teknik, säger Lars-Erik Nilsson.

– Samtidigt finns det tydliga krav från politiskt håll och från arbetslivet att studenter ska lära sig nya arbetsformer som bygger på att datorer, andra elektroniska hjälpmedel och tillämpningar som till exempel Internet används.

Lars-Erik Nilsson uppfattning är att många studenter ofta inte förstår vad ett korrekt akademiskt skrivande innebär vid den egna entrén till högskolan och att de inte heller har någon träning på det.

I avhandlingen undersöker Lars-Erik Nilsson studenternas svårigheter med att avgöra var gränsen går mellan ett gott arbete och fusk och vad som är ett acceptabelt arbete enligt akademiska normer och enligt normer i övriga skolsystemet. Han har också granskat hur studenterna resonerar kring frågor som vad det innebär att man producerar ett unikt arbete och vilka former av samarbete som är acceptabla.

Lars-Erik Nilsson lägger fram sin avhandling ”But Can’t You See They are Lying, Student Moral Positions and Ethical Practices in the Wake of Tehnological Change” vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Disputationen äger rum vid Högskolan Kristianstad den 11 april.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars-Erik Nilsson, 044-203068, 0702-666468,
lars-erik.nilsson@hkr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera