Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2008

Tung, planerad brottslighet kan kopplas till anabola steroider

Anabola androgena steroider påstås ofta ha en koppling till kriminalitet. I sin avhandling vid Uppsala universitet visar Fia Klötz att de flesta brott kan förklaras av andra riskfaktorer, men att det tycks finnas ett särskilt samband mellan steroidanvändning och en kriminell livsstil präglad av allvarliga, planerade brott. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet.

Anabola androgena steroider (AAS), i vardagstal ofta bara kallade anabola steroider, kan vid höga doser orsaka ökad irritabilitet och aggression. Under de senaste 15 åren har AAS även föreslagits vara orsak till våldsamt beteende, misshandel och till och med mord. Fia Klötz har under sitt avhandlingsarbete undersökt denna påstådda koppling mellan AAS och brottslighet, med särskilt fokus på våldsbrott och på hur andra riskfaktorer eventuellt påverkar denna koppling.

Med hjälp av belastningsregistret jämfördes brott begångna av personer som testats positivt för AAS med brott begångna av dem som testade negativt. Hon fann att grupperna utvecklade olika brottsmönster över tid. AAS-användarna dömdes till exempel oftare för vålds- och vapenbrott än icke-användarna

Patienter på ett center för missbruksbehandling och interner på ett fängelse tillfrågades också om bruket av AAS. Deltagarnas historia kartlades med hjälp av ett intervjuformulär om bland annat tidigare missbruk, psykiatrisk problematik, familjehistoria och kriminalitet.

Resultatet visar flera gemensamma nämnare mellan AAS-användarna. De var oftare åtalade för flera olika typer av brott och de hade också oftare varit utsatta för fysisk misshandel. I en av studierna var det endast risken för att de varit åtalade för brott som föll under kategorin ”andra brott” som var större än för kontrollgruppen. Fia Klötz slutsats är att våldet i hög grad tycks kunna förklaras av andra riskfaktorer än anabola androgena steroider. Men det är inte uteslutet att steroider hos särskilt känsliga personer kan leda till ovanligt brutalt våld.

– Det är något vi nu ska gå vidare med i en ny studie. Det vi sett är att det tycks det finnas ett särskilt samband mellan AAS och en kriminell livsstil präglad av allvarliga, planerade brott, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Fia Klötz på enheten för rättsmedicin, tel: 018-523 588, 073-356 59 32, e-post: Fia.Klotz@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera