Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2008

Ett vapen mot klamydiabakterier

Möjligheterna att blockera en mekanism som klamydiabakterier behöver för sin tillväxt står i fokus för den avhandling som Leslie Bailey försvarar vid Umeå universitet.

Chlamydia är ett släkte bakterier som orsakar sexuellt överförbara infektioner, ögoninfektioner och lunginflammation. Klamydiabakterier kan bara leva och föröka sig inne i en värdcell och de använder en sprutliknande struktur för att injicera bakterieproteiner direkt i värdcellen. Mekanismen kallas ”typ 3-sekretion” (T3S). Den är en viktig sjukdomsframkallande egenskap också hos andra gramnegativa bakterier men hur den fungerar i klamydiabakterierna är delvis okänt.

Vissa små molekyler, ”T3S-hämmare”, kan specifikt avvärja T3S hos andra gramnegativa bakterier och är därför intressanta som alternativa läkemedel till antibiotika. I avhandlingen visas att T3S-hämmare hindrar klamydiabakterier från att växa i odlade celler, infektionsprocessen stannar och bakterierna kan inte sprida sig till andra celler. De proteiner som utsöndras via T3S kunde inte påvisas när klamydiabakterier behandlades med T3S-hämmare. Resultaten pekar mot att bakterierna använder T3S för att skaffa sig det järn som behövs för deras tillväxt.

Arten Chlamydia pneumoniae, även kallad TWAR, är en vanlig orsak till luftvägsinfektioner och lunginflammation och misstänks också öka risken för vissa hjärt-kärlsjukdomar. I avhandlingen visas att möss som infekteras med Chlamydia pneumoniae får lägre benmassa än friska möss. Odlade mänskliga benceller kunde infekteras med Chlamydia pneumoniae och utsöndrade då inflammationsmarkörer som påverkar benomsättningen. Därför är det nödvändigt att vidare undersöka om TWAR-infektioner kan orsaka benskörhet hos människor.

Fredag 4 april försvarar Leslie Bailey, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet,, sin avhandling med titeln Infection Biology of Chlamydia pneumoniae.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Major Groove, Inst. för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är prof. Kenneth Fields, Univ.of Miami School of Medicine, USA.

Kontaktinformation
Leslie Bailey är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi, tel. 090-785 67 07, e-post leslie.bailey@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera