Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2008

Uppmärksammad fototeknik kan ge effektivare gödsling

En teknik framtagen vid Göteborgs universitet, som på sikt kan göra jordbrukets gödsling mer effektiv och miljövänlig, uppmärksammas nu i USA.

Kvävets nytta för växter har noggrant studerats. Men hur kvävet tas upp av växternas rötter är mindre känt.

En teknik framtagen vid Göteborgs universitet, som på sikt kan göra jordbrukets gödsling mer effektiv och miljövänlig, uppmärksammas nu i USA.

Kväveföreningar som till exempel ammonium är viktiga näringsämnen, avgörande för växters tillväxt. Men hur näringsupptaget går till har hittills bara kunnat studeras på växtrötter odlade i lösningar.

En forskare vid Göteborgs universitet har nu utvecklat en sensorfilm som gör det möjligt att filma omsättningen av ammonium kring växtrötter direkt i jord. Tekniken – som förväntas öka kunskapen om hur näringsomsättningen går till och som på sikt kan leda till nya jordbruksmetoder, som minskar de negativa effekterna med gödsling – uppmärksammas nu i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Technology.

Fototekniken har tagits fram av forskaren Niklas Strömberg vid Institutionen för kemi. Den använder en ämneskänslig film som reagerar när den kommer i kontakt med ammonium. När filmen belyses med ljus kan en kamera detektera hur koncentrationen av ammonium ändras över tiden.

Fototekniken ökar kunskapen om hur växtrötters upptagsmekanism fungerar, samt hur förmågan påverkas av ändrade växtförhållanden eller förändrat klimat. Tekniken, som även uppmärksammas i den amerikanska tidskriften Biophotonics International, kan användas inom en rad forskningsfält och har inspirerat till nya forskningsprojekt inom både neurokemi, agronomi och växtfysiologi.

Länk till pressmeddelandet:
http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/?contentId=795905

Kontaktinformation
Niklas Strömberg, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet
031-7722784
niklasst@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera