Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2008

Nytt protein förhindrar förstadiet till Alzheimersplack

Det finns idag inget botemedel eller effektiv behandling mot Alzheimers sjukdom. Svenska forskare har nu upptäckt nya möjligheter att ta fram potentiella behandlingar som kan angripa själva orsaken till sjukdomen. Resultaten har nåtts genom ett samarbete mellan forskare från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, KTH och Affibody AB.

Det forskarna nu visar för första gången är hur ett nytt bindarprotein kan kapsla in Alzheimers amyloid-ß-peptiden. Alzheimers sjukdom kännetecknas av att det bildas giftiga ansamlingar av ß-peptider i hjärnan. Upptäckten leder till nya insikter om hur giftiga former av peptiden bildas vid Alzheimers sjukdom och hur detta kan förhindras.

Dessa upptäckter publiceras nu i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA och den amerikanska vetenskapsakademin har bedömt att upptäckten är av allmänt intresse.

Professor Torleif Härds forskargrupp vid institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har kartlagt amyloid-ß-peptidens tre-dimensionella struktur. I denna process har han använt sig av en Affibody-molekyl® som utvecklats speciellt för att fånga upp enskilda amyloid-ß-peptider.

Man har visat att Affibody-molekylen på så sätt hindrar ß-peptiderna från att klumpa ihop sig till de giftiga ansamlingar som anses vara förstadiet till Alzheimers sjukdom. Affibody-molekylen har utvecklats av en forskargrupp ledd av professor Stefan Ståhl vid Skolan för bioteknologi vid KTH i samarbete med bioteknikbolaget Affibody AB.

– Det känns verkligen givande när vår forskning kring Affibody-teknologin leder till ett genombrott av oväntad natur och speciellt när det gäller medicinskt viktiga områden som Alzheimers sjukdom, säger professor Stefan Ståhl, som är dekanus vid Skolan för bioteknologi vid KTH.

Affibody-molekylen fångar upp och kapslar in amyloid-ß-peptiden i en speciell struktur som man benämner ”hårnål”.

– Det är en lika vacker som överraskande struktur, säger professor Torleif Härd som leder forskarlaget vid Sahlgrenska akademin. Upptäckten har lett till nya insikter om hur de giftiga formerna kan uppstå.

– Vi hade hoppats att strukturen av amyloid-ß-peptid-Affibody-molekylkomplexet skulle ge nya insikter, men vi hade aldrig trott att det skulle vara så här spektakulärt. Nu förstår vi hur man kan förhindra bildandet av giftiga ansamlingar bestående av flera peptider, säger Torleif Härd.

När det gäller Alzheimers sjukdom så är dagens behandlingar först och främst inriktade på att begränsa det största och mest kända symptomet på sjukdomen, det vill säga minnesbortfallet. Något botemedel eller effektiv behandling av själva sjukdomen finns inte. Forskarlagets upptäckt innebär nya möjligheter att ta fram potentiella behandlingar som kan angripa själva orsaken till Alzheimers sjukdom.

– Detta arbete kan få stor klinisk betydelse men det behövs ytterligare studier för att utröna om detta är en möjlig väg för behandling av Alzheimers sjukdom, säger professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet.

Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Artikels titel: TStabilization of a ß-hairpin in monomeric Alzheimer’s amyloid-ß-peptide inhibits amyloid formation

Författare: Wolfgang Hoyer, Caroline Grönwall, Andreas Jonsson, Stefan Ståhl och Torleif Härd

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Torleif Härd, institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, telefon: 031-786 3952, e-post: torleif.hard@gu.se
Professor Stefan Ståhl, Skolan för bioteknologi, KTH, telefon: 08-5537 8329, e-post: stefans@biotech.kth.se
Vetenskaplig chef Lars Abrahmsén, Affibody AB, telefon: 08-5988 3812, e-post: reception@affibody.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera