Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2008

Internet revolutioneras med Grid-teknologin

Först kom Ínternet – och nu är tiden mogen för Grid, en ny teknologi som kommer att göra en vanlig PC till något av en superdator. World Wide Web utvecklades först vid CERN, det europeiska laboratoriet för högenergifysik i Genève. Det är också fysikerna som utvecklar Grid-teknologin, numera inom ramen för EU-projektet KnowArc med partners i sju länder. Lunds universitet spelar en nyckelroll. Där utvecklades de första Grid-mjukvarorna för drift i full skala. Därifrån sker numera också den tekniska koordineringen av KnowArc.

Bakgrunden till fysikernas intresse för Grid-teknologin är  CERNs nya partikelaccelerator LHC. Denna kommer att producera enorma datamängder som måste lagras och bearbetas. I dagarna har den svenske forskningsministern Lars Leijonborg besökt CERN och då sagt att Sverige bör satsa Grid-teknologin och att landet ska ta täten internationellt i utvecklingen av denna. I den forskningsproposition som kommer till hösten ska nya pengar tillföras vad som kallas ”e-science”. Med andra ord ska satsningen inte gå ut över medel till annan forskning.

Internet revolutionerade hur vi utbyter information och stimulerade på så sätt tillkomsten av digital teknik för alla möjliga områden av tillvaron. Mängder av data kan tack vare Internet förflyttas och göras tillgänglig. Men det räcker inte när data också ska bearbetas, t ex i samband vetenskapliga beräkningar.

Dagens teknik bygger på att data och de resurser som krävs för att behandla dem finns på ett och samma ställe. Grid-teknologin strävar efter att på ett genomskinligt sätt tillåta att processorkraft, lagringsutrymme och datainsamlingsverktyg i form av vetenskapliga instrument samverkar trots att de är utspridda geografiskt.

Användaren behöver inte ens veta var beräkningskapaciteten och de datamängder som utnyttjas är belägna. Denna teknologi har rönt stora framsteg de senaste åren. Man har utvecklat olika mjukvarulösningar för att stödja “lagarbete” mellan applikationer på olika datorer. Teoretiska modeller och testuppställningar  har gradvis ersatts av praktiskt fungerande och effektiva distribuerade datorinfrastrukturer både inom och mellan länder.

Den tekniska utvecklingen och koordineringen inom KnowArc leds av Balázs Kónya på Fysiska institutionen i Lund. Den lokala lundagrupp som arbetar med Grid-teknologin leds av Oxana Smirnova som säger:

– Internet kan liknas vid transportvägar; Grid-nätet är både transportväg och fabrik. För oss fysiker är Grid-teknologin nödvändig nu när LHC kommer att producera enorma mängder data. Andra vetenskaper som också producerar stora datamängder står i tur som biomedicin, genetik, proteomik och radioastronomi. Men i förlängningen hoppas vi att Grid-teknologin ska vara till nytta för alla datoranvändare precis som World Wide Web har varit.

Kontaktinformation
Mer information: http://www.knowarc.eu, http://www.nordugrid.org, http://www.ndgf.org, http://www.hep.lu.se, http://www.cern.ch För ytterligare kommentarer nås Oxana Smirnova på tel 046 222 76 99, e-post Oxana.Smirnova@hep.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera